+387 (0)32 449120 mf@unze.ba
NastavnikInterni lokalPoziv izvanae-mail
Alajbegović dr. Hermina141+387(0)32 449120hermina.alajbegovic@unze.ba
Balić dr. Senad125+387(0)32 449125senad.balic@unze.ba
Begović dr. Edin119+387(0)32 449120edin.begovic@unze.ba
Bešlagić dr. Ernad150+387(0)32 449120ernad.beslagic@unze.ba
Čabaravdić dr. Malik145+387(0)32 449142malik.cabaravdic@unze.ba
Ekinović dr. Elma136+387(0)32 449136elma.ekinovic@unze.ba
Ekinović dr. Sabahudin135+387(0)32 449135sabahudin.ekinovic@unze.ba
Hodžić dr. Nedim146+387(0)32 449146nedim.hodzic@unze.ba
Hadžikadunić dr. Fuad134+387(0)32 449134fuad.hadzikadunic@unze.ba
Huskanović dr. Almir122+387(0)32 449120almir.huskanovic@unze.ba
Imamović dr. Nusret141+387(0)32 449141nusret.imamovic@unze.ba
Kačmarčik dr. Josip114+387(0)32 449120josip.kacmarcik@unze.ba
Petković dr. Darko145+387(0)32 449145darko.petkovic@unze.ba
Plančić dr. Ibrahim110+387(0)32 449120ibrahim.plancic@unze.ba
Talić-Čikmiš dr. Amra 148+387(0)32 449120amra.talic.cikmis@unze.ba
Tarabar dr. Aida121+387(0)32 449120aida.tarabar@unze.ba
Vukojević dr. Nedeljko133+387(0)32 449133nedeljko.vukojevic@unze.ba
Žiga dr. Alma141+387(0)32 449141alma.ziga@unze.ba
SaradnikInterni lokalPoziv izvanae-mail
Bajtarević-Jeleč mr. Amna137+387(0)32 449120amna.bajtarevic@unze.ba
Đulić mr. Emir128+387(0)32 449120emir.djulic@unze.ba
Karić mr. Amel128+387(0)32 449120amel.karic@unze.ba
Tomašević mr. Dženana137+387(0)32 449120dzenana.tomasevic@unze.ba
Varda mr. Kenan151+387(0)32 449120kenan.varda@unze.ba
Emina Kadušić141+387(0)32 449120emina.kadusic@unze.ba
Lamija Mešeljević141+387(0)32 449120lamija.meseljevic@unze.ba
Amer Neimarlija111+387(0)32 449120amer.neimarlija@unze.ba
Arnel Jašarević115+387(0)32 449120arnel.jasarevic@unze.ba
Ime i prezimeRadno mjestoTelefonE-mail
Džaferović Ajla, dipl.pravniksekretar fakulteta+387 (0)32 449132ajla@mf.unze.ba
Plančić Sanita, dipl.ecc.šef Studentske službe+387 (0)32 449144studentska@mf.unze.ba
Bašić Razijareferent za studentska pitanja+387 (0)32 449144razija.basic@mf.unze.ba
Sadmira Krehmićreferent za opšte poslove+387 (0)32 449130sadmira.krehmic@mf.unze.ba
Vejzović Aidabibliotekar+387 (0)32 449120 / lok 116vaida@mf.unze.ba
Arifović Kemallaborant+387 (0)32 449120 / lok 166kemo@mf.unze.ba
Ahmić Sabahudinlaborant
Muratović Samirdomar
Ahmetspahić Redžibportir
Bajrić Adisportir
Ćeremić Mevludinportir
Leskovčanin Saudinportir
Bajramović Jasminaspremačica
Haliti Zimkaspremačica
en_USEN