+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Dr.Sc. ELMA EKINOVIĆ
Vanredni profesor

Katedra za mehanike, CV-bhs

Kontakt
Tel: +387(0) 32 449 136
E-mail: eelma@mf.unze.ba

Rođena 10.10.1962. godine u Zenici. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Zenici. Na Mašinski fakultet u Zenici upisuje se 1981/1982. godine. Diplomira 1986. godine, nakon čega se zapošljava u svojstvu asistenta-pripravnika na Katedri za mehanike Mašinskog fakulteta u Zenici.