+387 (0)32 449120 mf@unze.ba
Studentska služba
Studentska služba obavlja aktivnosti vezane za studente svih studijskih programa:

  • upis studenata,
  • evidenciju studenata,
  • prijavu ispita,
  • prodaju upisnog materijala i prijava za ispit,
  • ovjeru semestara,
  • izdavanje diploma,
  • izdavanje raznih vrsta potvrda i uvjerenja studentima.

U holu ispred Studentske službe nalaze se oglasne ploče za sve godine studija, studentske kredite i opšte informacije. Radno vrijeme sa studentima i strankama: 11:00-14:00  h Kotakt tel: +387(0)32 449144 email: studentska@mf.unze.ba

Biblioteka

Biblioteka Fakulteta je po svojoj namjeni i organizaciji fakultetska, a po sadržaju svojih fondova, djelimično i specijalna biblioteka, s ograničenim stepenom javnosti, koja postoji i djeluje u sastavu Fakulteta.

Osnovna funkcija biblioteke je podržavanje i unapređenje nastavnog i naučnoistraživačkog rada na Fakultetu i Univerzitetu. Biblioteka nabavlja, stručnim metodama obrađuje, čuva i daje na korištenje bibliotečke materijale: knjige, časopise, novine, arhivsku građu, DVD i CD-room i sl.

Bibliotečki fond obuhvata preko 10.000 bibliotečkih jedinica uključujući naučne monografije, osnovne i referalne publikacija, priručnike, domaće i strane periodične publikacije, diplomske radove studenata, magistarske radove, doktorske disertacije, seminarske radove  i različite standarde.

Svu raspoloživu literature  mogu koristiti stalni članovi / nastavno osoblje fakulteta i studenti/. Ravnopravni članovi biblioteke Mašinskog fakulteta u Zenici, nakon integracije nastave su  studenti ostalih fakulteta Univerziteta u Zenici.

Studenti imaju na raspolaganju čitaonicu sa oko 60  radnih mjesta.

Radno vrijeme biblioteke: 7:30-16:00  h
Radno vrijeme sa studentima:  11:00-14:00  h

Kotakt tel: +387(0)32 449120 / lok 116
email: aida.vejzovic@unze.ba

en_USEN