+387 (0)32 449120 mf@unze.ba

Centar za energetsku efikasnost ovlašten za izradu energijskih audita i certifikata u FBiH

by | mar 9, 2023

Centar za energetsku efikasnost Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici je ovlašten od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja (broj: UPI/04-19-585/22, od 20.7.2022. godine.) za izrada energijskih audita / pregleda i energijskih certifikata (energijsko certificiranje) objekata sa složenim sistemima u FBiH.

Polje djelovanja Centra:

 • Izrada energijskih audita / pregleda i energijskih certifikata (energijsko certificiranje)objekata sa složenim sistemima u FBiH
 • Redovni energijski audit sistema grijanja i sistema klimatizacije;
 • Ispitivanje efikasnosti rada kotlovskih postrojenja;
 • Pružanje konsultantskih usluga na tržištu EE i OIE na području cijele BiH i šire;
 • Istraživanje i razvoj razvoj u oblasti EE i OIE;
 • Izrada energijskih /energetskih audita / pregleda u industrijskim postrojenjima
 • Izrada studija, planova i programa energijske / energetske efikasnosti;
 • Izrada i analiza strateških dokumenata u oblasti energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije;
 • Konsalting, koordinacija i podrška u implementaciji projekata energijske / energetske efikasnosti;
 • Razvoj i implementacija projekata energetske tranzicije i dekarbonizacije energetskog sektora;
 • Promicanje saradnje s drugim univerzitetima i institutima u zemlji i inostranstvu iz domena EE i OIE;
 • Pružanje podrške pri realizaciji praktičnih znanja kroz postojeći sistem realizacije nastavno-naučnog procesa na fakultetu;
 • Organizovanje i unapređenje javne informisanosti o značaju energijske efikasnosti kroz uvođenje i unapređenje obnovljivih izvora energije i implementaciju specifičnih programa i projekata novih energetskih sistema (rješenja);
 • Jačanje pravne regulative i legislative iz oblasti EE i OIE aktivnim učešće kroz izradu pravnih dokumenata, zakonskih, podzakonskih kao i strateških dokumenata od strane državnih i regionalnih institucija (naučno i stručni pristup);
 • Organizovanje i učestvovanje na domaćim i međunarodnim događajima iz navedenih oblasti (konferencije, seminari, samiti, simpoziji, itd.);
 • Organizovanje studijskih posjeta za studente komapnijama u sektoru energetike i zaštite okoliša.

Članovi Centra:

 • prof. dr. Nusret Imamović, dipl. ing. maš. (Modul 1 i 2, 3 iz oblasti Energijske efikasnosti, imenovana osoba za izdavanje energijskih certifikata; stručno lice iz oblasti mašinskih instalacija; posjeduje stručni ispit iz oblasti Energetike i procesne tehnike), voditelj Centra;
 • prof.dr. Edin Berberović, dipl.ing.maš. (položen Modul 1 i 2, 3 iz oblasti Energijske efikasnosti, stručno lice za mašinski dio instalacija; posjeduje stručni ispit iz oblasti Energetike);
 • Viši asis. Dženana Tomašević, mag.el. – dipl.ing.el. (Modul 1 i 2, 3  iz oblasti Energijske efikasnosti; stručno lice iz oblasti elektro instalacija; posjeduje stručni ispit iz oblasti Elektrotehnike);
 • Viši asis. Nermin Redžić, dipl.ing. građ. (Modul 1 i 2, 3  iz oblasti Energijske efikasnosti; stručno lice iz oblasti građevinskih konstrukcija; posjeduje stručni ispit iz Građevinarstva-konstrukcije);
 • Emina Festić, dipl.ing.maš. (Modul 1 i 3 iz oblasti Energijske efikasnosti; voditeljica laboratorije za energijsku efikasnost pri Institutu „Kemal Kapetanović“ Zenica);
 • Mr. Dino Eminović, dipl.ing.maš. (Modul 1 i 3 iz oblasti Energijske efikasnosti; koordinator za projekte na Univerzitetu u Zenici);
 • prof. dr. Jusuf Duraković (ekspert iz oblasti toplotehnike);
 • prof. dr. Nedeljko Vukojević (ovlašteni projektant iz oblasti mašinskih konstrukcija);
 • asis. Lamija Mešeljević, dipl. ing. maš. (priprema projekata i administracija)
 • asis. Emina Kadušić, dipl. ing. maš. (priprema projekata i administracija)

 

Kontakt: 

+387(0)62 746 670 –  Mr. Dino Eminović, dipl.ing.maš.

 

Arhive

en_USEN