+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Dr.sc. HERMINA ALAJBEGOVIĆ
Docent

Katedra za matematiku i informatiku, CV
Kontakt
Kancelarija 1102, zgrada Mašinskog fakulteta
Tel: +387/32 449 141
E-mail: hermina@mf.unze.ba

 

Hermina Alajbegović je rođena 1980. godine u Kaknju. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Kaknju. U toku srednje škole isticala se na takmičenjima iz matematike i fizike, a na kraju srednjeg obrazovanja bila je proglašena za učenika generacije. Na Prirodno – matematički fakultet, Odsjek Matematika, u Sarajevu upisuje se 1998/1999. godine. Diplomira 2003. godine i time dobija zvanje diplomirani matematičar i informatičar. Iste godine se zapošljava kao asistent na Mašinskom fakultetu  u Zenici. U aprilu 2003. godine upisuje se na postdiplomski studij na Prirodno – matematičkom fakultetu u Sarajevu smjer Algebra. Magistrira 2008. godine pod mentorstvom prof. dr. Hasana Jamaka na temu „Strogo glatki moduli nad oblastima cijelih“ .

Doktorski studij upisuje 2011 na Prirodno – matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na Odsjeku za matematiku.

Doktorsku disertaciju  „Kristalografske grupe i rast podgrupa“, pod mentorstvom prof. Dr. Muharema Avdispahića, odbranila je u januaru 2016 godine.