+387 (0)32 449120 mf@unze.ba
Talić-Čikmiš Amra
Dekan

V.prof.dr. Ibrahim Plančić
Tel:
+38732 449120
e-mail: ibrahim.plancic@unze.ba

Vukojević Nedeljko
Prodekan za nastavu i studentska pitanja

V.Prof. dr. Edin Begović
Tel:
+38732 449120
e-mail: edin.begovic@unze.ba

Vukojević Nedeljko
Prodekan za naučnoistraživački rad i koordinator za međunarodnu saradnju

V.Prof. dr. Nusret Imamović
Tel:
+38732 449120
e-mail: nusret.imamovic@unze.ba

Džaferović Ajla
Sekretar

Ajla Džaferović
Tel:
+38732 449132
e-mail: ajla@mf.unze.ba

Referent za opšte poslove

Sadmira Krehmić
Tel: +38732 449130
e-mail: sadmira.krehmic@mf.unze.ba

en_USEN