+387 (0)32 449120 mf@unze.ba

Mašinski fakultet u Zenici je u toku svog tridesetogodišnjeg rada organizirao nastavu u okviru redovnog dodiplomskog studija, postdiplomskog studija i vanrednog studija prvog i drugog stepena. Istovremeno, na Fakultetu je bio prijavljen i uspješno odbranjen veći broj magistarskih radova i doktorskih disertacija. U okviru saradnje s privredom i sa ciljem permanentnog obrazovanja stručnjaka iz prakse, Fakultet je uspješno organizirao niz kurseva i seminara iz različitih naučnih oblasti.

S obzirom na savremeni tehničko-tehnološki razvoj, neophodno je bilo inoviranje plana i programa, tako da je broj naučnih disciplina koje se danas izučavaju na Mašinskom fakultetu u Zenici znatno povećan u odnosu na onaj od prije dvadesetak godina. S obzirom na sve veći napredak kompjuterske tehnologije i povećanje potrebe komuniciranja sa svijetom, poseban akcent je dat na usavršavanje studenata u oblasti informatike i učenja stranih jezika. Današnji nastavni plan obuhvata preko 90 predmeta, od kojih su neki zajednički za sve odsjeke i smjerove, dok se drugi izučavaju samo u okviru pojedinih smjerova ili po izboru studenata, zavisno od njihovog interesovanja ili iskazane potrebe njihovih stipenditora.

Nastavni planovi i programi na Mašinskom fakultetu u Zenici od akademske 2005/2006. godine su izrađeni prema glavnim načelima Bolonjske deklaracije. Polazeći od glavnih načela bolonjske deklaracije: poboljšanje kvaliteta studija, kreditni sistem, izdavanje Dodatka diplomi, mobilnost studenata i nastavnika i dr, te osnovne premise da Bolonjska deklaracija predstavlja jedan dinamičan proces, Mašinski fakultet u Zenici je prema preporuci Univerziteta u Zenici izvršio određene izmjene i dopune nastavnih planova i programa, te iste bodovao po ECTS sistemu (European Credit Transfer System). Izmjene i dopune su usvojene na sjednici Nastavno-naučnog vijeća od 08.06.2005. godine po važećoj proceduri.

Naziv odsjeka-smjeraIzlazno zvanje

Koncept 4+1+3

Odsjek: Inženjerski dizajn proizvodaDIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA
(sa naznakom odsjeka)
eng. Bachelor of Science in Mechanical Engineering
Odsjek: Menadžment proizvodnim tehnologijamaDIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA
(sa naznakom odsjeka)
eng. Bachelor of Science in Mechanical Engineering
Odsjek: Inženjerska ekologijaDIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA
(sa naznakom odsjeka)
eng. Bachelor of Science in Mechanical Engineering
Odsjek: OdržavanjeDIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA
(sa naznakom odsjeka)
eng. Bachelor of Science in Mechanical Engineering

Koncept 3+2+3

Odsjek: MašinstvoINŽENJER MAŠINSTVA
eng. Bechelor in Mechanical Engineering
Magistarski studij: magistar mašinstva (odsjek inženjerski dizajn proizvoda), magistar mašinstva (odsjek menadžment proizvodnim tehnologijama), magistar mašinstva (odsjek inženjerska ekologija), magistar mašinstva (odsjek održavanje)
Doktorski studij: doktor tehničkih nauka (naučno-stručna oblast: mašinstvo)
Nastavni planovi i programi usklađeni s ECTS-om s mogućnošću vertikalne i horizontalne prohodnosti. Više od 30 godina tradicije u edukovanju mašinskih inženjera različitih profila.
Napomena: Na mašinskom fakultetu u I i II ciklusu studija - dodiplomski i magistarski studij - možete studirati kao redovan student kojeg finansira Osnivač i redovan samofinansirajući student. 

 

Icon

NPP za odsjek Mašinstvo (2015) 3.39 MB 1234 downloads

...

Icon

NPP - II ciklus 737.00 KB 310 downloads

...

en_USEN