+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Naziv publikacijeAutorObjavljeno
Zbirka riješenih zadataka iz Tehničkog crtanja s Nacrtnom geometrijomA. Talić-Čikmiš, Mr. D. Spahić2014
Obrada otpadnih vodaŠ. Goletić2014
Zbirka riješenih zadataka iz Mašinskih elemenataN. Vukojević, dr. F. Hadžikadunić2014
OdržavanjeS. Brdarević2013.
Savremeni materijali u mašinstvuN. Haračić2012.
Obrada rezanjem - tehnologija ,mašine,sistemi, alati i priboriS. Ekinović2011.
QMS u BiH- Pregled stanja - MonografijaS. Jašarević2010.
Proizvodna mjerenjadr. N. Zaimović-Uzunović, mr. S. Lemeš, dr. D. Denjo, mr. A. Softić2009.
Tehnička mehanika ID. Vukojević, N. Zaimović-Uzunović, N. Hodžić, N. Vukojević, J. Kačmarčik2009.
Mjerenje karakteristika procesaM. Oruč, N. Zaimović-Uzunović, A. Klobodanović2008.
StatikaN. Zaimović-Uzunović, D. Vukojević, N. Hodžić, A. Žiga2007.
Fosilna goriva, procesi sagorijevanja i okolinski aspektiN. Neimarlija2007.
Mjerna tehnikaN. Zaimović- Uzunović2006.
Reciklaža otpadaJ. Sredojević2006.
Tehnička dokumentacijaS. Olević, Talić-Čikmiš2005.
Elementi teorije sa zbirkom zadataka iz Matematike IDž. Zečić, A. Huskanović,H. Alajbegović2005.
Teški metali u okolišuŠ. Goletić2005.
Inženjerski metalni i nemetalni materijaliN. Haračić2005.
Teorija oscilacijaD Vukojević, E. Ekinović2004.
ElektrotehnikaA. Gavranović2004.
Alatne mašineS. Ekinović2003.
Zbirka zadataka iz Nauke o toplotiN. Neimarlija, S. Selimović2003.
Mjeriteljska infrastrukturaN. Zaimović-Uzunović2003.
Obrada i deponije otpadaJ Sredojević2003.
Postupci obrade rezanjemS. Ekinović2003.
Cementacija čelika za zupčanike mjenjačaN. Haračić2003.
DinamikaD. Vukojević2003.
Zbirka zadataka iz nauke o toplotiN. Neimarlija, S. Selimović2003.
KinematikaD. Vukojević2003.
Metod konačnih elemenataN. Zaimović-Uzunović, S. Lemeš2002
Obrada rezanjemS. Ekinović2001.
TermodinamikaN. Neimarlija2001.
PC nije bauk IIIS. Lemeš2001.
Rudarska tehnologijaJ. Sredojević2001.
Teorija i sistemi podmazivanjaS. Ekinović2000.
Obradljivost čeličnih materijala, monografijaS. Ekinović1999.
Mašine za površinsku eksploatacijuJ. Sredojević1998.
Osnovi konstruiranjaS. Olević, S. Lemeš1998.
Teorija elastičnosti sa eksperimentalnim metodamaD. Vukojević1998.
Metode statističke analize u Microsoft Excel-uS. Ekinović1997.
Teorija oscilacijaD. Vukojević1997
Mjerna tehnikaN. Zaimović-Uzunović1997.
Nacrtna geometrijaS. Olević1997.
Statika (praktikum)N. Zaimović-Uzunović, N. Hodžić1996.
Projektovanje proizvodnih sistemaS. Brdarević1996.
Obrada rezanjem i alatne mašineS. Brdarević1995.
Održavanje sredstava za radS Brdarević1994.
Engleski za studente mašinstvaL. Šestić1994.
Praktikum iz mehaničkih ispitivanja metalaM. Komlenović, V. Đukić1993.
Termička obrada metala i leguraA. Hadžipašić1993.
Materijali III. Vitez1993.
MaterijaliI. Vitez1993.
Tehničko crtanjeS. Olević1993.
KinematikaD. Vukojević1993,1997.
Rudarske mašine za površinsku eksploatacijuJ. Sredojević1993.
Osnovi robotikeA. Gavranović1993.
Tehnička mehanikaD. Vukojević, M. Ječmenica, N Hodžić 1991.
Zbirka riješenih zadataka iz kinematikeN. Zaimović-Uzunović1990.
DinamikaD. Vukojević1989,1997.
Obrada rezanjem i alatne mašineS. Brdarević1989.
Zbirka zadataka iz mehanike I (Statika)N. Zaimović-Uzunović1988.
Stohastički procesiM. Zec1988.
Nauka o toplotiB. Stjepović1988.
Principi projektovanja hidraulčinih sistemaV. Savić1988.
Organizacija proizvodnjeS. Brdarević1987.
Mašinska hidraulikaV. Savić1987.
ElektrotehnikaA. Gavranović1987.
Uputstvo za izradu tehnologije kovanja sa primjerimaS. Ekinović1985.
Osnovi elektrotehnikeA. Gavranović1985.
Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije I i III. Mujkanović1985.
Trenje, trošenje, podmazivanjeV. Savić1985.
Mašinski elementi IIR. Kristić1985.
Zbirka zadataka iz matematikeK. Subašić1983.
Osnovi elektrotehnikeGavranović1981.
TribologijaV. Savić1980.