+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Dr. sc. Almir Huskanović
Docent

Katedra za matematiku i informatiku, CV

Kontakt
Kancelarija 1209, zgrada Mašinskog fakulteta
Tel:032 449120/122
E-mail: almirh@mf.unze.ba

Almir Huskanović rođen je 13. 08. 1969. u Tešnju. Osnovnu i srednju školu (mašinsko – tehničku) završio je u Tešnju. 1989. godine upisao je Prirodno – matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, odsjek Matematika, opšti smjer, koji završava 1998. godine. Postdiplomski studij upisao je 2001. godine na Prirodno – matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, odsjek Matematika, koji završava 2005. Doktorski rad uspješno je odbranio u decembru 2012. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

U periodu od 1993. do 2002. radi kao profesor matematike u Srednjoj tehničkoj školi i Gimnaziji „Musa Ćazim Ćatić“ u Tešnju, a od 2002. do danas radi na Mašinskom, Filozofskom i Ekonomskom fakultetu, te Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.