+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba
Petković dr. Darko

Dr.Sc DARKO PETKOVIĆ

Redovni profesor

Katedra za održavanje   CV-bhs, CV-eng, Reference List

Kontakt

Tel: +387(0) 32 449145

E-mail: dpetkovic@mf.unze.ba

Rođen u Zenici 1960. godine, gdje je diplomirao na Mašinskom fakultetu, juna 1984. godine. Nakon diplomiranja radio je u Željezari “Zenica” na poslovima mašinskog održavanja. Od 1985. godine je stalno zaposlen na Mašinskom fakultetu u Zenici, na kome je prošao sve razvojne stepenice: od asistenta do vanrednog profesora na predmetima iz oblasti proizvodnih tehnologija i sistema. Pored učešća u naučno-nastavnom procesu aktivno je uključen u naučno-istraživački i stručni rad te brojne i značajne domaće i međunarodne projekte. Učesnik je Tempus-Phare projekata za 1999., 2000., 2002. i 2003. godinu koje je finasirala EU i po kom osnovu je boravio na postdoktorskim spezijalizacijama na Politehničkom Univerzitetu u Torinu (Mašinski fakulteti u Torinu i Mondoviju) i Politehničkom Univerzitetu Katalonije u Barceloni (UPC-Fakultet za industrijski inženjering Barcelona). Također, učesnik je nekoliko Tempus JEP i SCM projekata tokom 2004-2006. godine. Od 2005. godine obavlja funkciju prorektora za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici.