+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Dr.sc. Alma Žiga
Docent

Katedra za mehanike, CV

Kontakt
Kancelarija 1121, zgrada Mašinskog fakulteta
Tel: 38732 449141
E-mail: aziga@mf.unze.ba

Rođena 1973. godine u Bajinoj Bašti. Osnovnu i srednju školu završila u Visokom. Na Mašinski fakultet u Zenici upisala se 1993. godine. Diplomira 1999. godine. Iste godine se zapošljava u ”UNIS Kovina” Visoko i tamo završava jednogodišnji pripravnički staž. Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici zasniva radni odnos 2001. godine kao saradnik u okviru Katedre za Mehanike gdje je i danas. Radi kao asistent na vježbama raznih predmeta iz oblasti Mehanika u kojima se izučavaju Statika, Kinematika i Otpornost materijala. Postdiplomski magistarski studij “Dizajn proizvoda” upisuje 2002. godine na Mašinskom fakultetu u Zenici i brani magistarski rad u septembru 2006. godine. 2008. godine prijavla je temu doktorskog rada pod nazivom ”Uticaj kontaktnih, promjenljivih naprezanja na izdržljivost nosećih valjaka od čeličnog liva na rotacionim pećima’’, koju je odbranila 9.2.2016. godine.