+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

MAŠINSTVO

ČASOPIS ZA MAŠINSKO INŽENJERSTVO
JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING

Uredništvo | Instrukcije za autore | Objavljeni radovi
Godina/Year 2019
Vol. 16, Number 1-2, Višeciljna optimizacija parametara MQCL procesa tokarenja pomoću grey-fuzzy pristupa, Dragičević, M.; Begović, E.; Peko, I.

Vol. 16, Number 1-2, Obezbjeđenje rezervnih dijelova, Brdarević, S.; Klisura, F.; Jašarević, S.

Vol. 16, Number 1-2, Određivanje uticaja vremena zatvaranja toka vode na nivo oscilovanja vode u vodostanu, Bubalo, A.; Torlak, M.

Vol. 16, Number 1-2, Primjena komprimiranog zraka u jamama ”Haljinići”, JP EP BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU “Kakanj” d.o.o. Kakanj, Bajramović, K.; Bajramović, H.

Vol. 16, Number 1-2, Attributional Versus Consequentional Life Cycle Assessment Modelling in Metalworking Production System, Agarski, B.; Vukelic, Dj.; Hadzistevic, M.; Ilic Micunovic, M.; Budak I.

Vol 16, Number 1-2, Masinstvo (complete PDF)

Vol 16, Number 3-4, Kvalitet otkovka u funkciji postojanosti alata pri obradi rukavaca točkova motornih vozila, Papić, S.; Klisura, F.; Velić, S.

Vol 16, Number 3-4, Lomovi metalnih dijelova, Oruč, M.; Sulunahpašić, R.; Hadžalić, M.

Vol 16, Number 3-4, Upotreba arduino mikrokontrolera na studentskom hibridnom vozilu Hermes, Ilanković, N.; Stojić, B.; Ružić, D.; Tepavac, N.;Živanić D.

Vol 16, Number 3-4, Uticaj stručne spreme; godina radnog iskustva i mjesta nastanka na broj povreda na radu – primjer Rudnika „Abid Lolić Bila“, Jašarević, S.; Karić, M; Klisura, F.

Vol 16, Number 3-4, Mogućnosti primjene registra postrojenja i zagađivanja u Zeničko-dobojskom kantonu, Šišić, M.; Goletić, Š.; Prcanović, H.

Vol 16, Number 3-4, Prakse totalnog upravljanja kvalitetom u Bosni i Hercegovini: Da li su važni kontekstualni faktori organizacije?, Kulenović, M.; Veselinović, LJ

Vol 16, Number 3-4, Masinstvo (complete PDF)

Godina/Year 2018
Vol. 15, Number 1, Numerička simulacija dvofaznog strujanja sa međufaznom površinom, Berberović E.

Vol. 15, Number 1, Eksperimentalna analiza izvijanja plastičnih kontejnera, Hodžić D., Hodžić A.; Islamović F.

Vol. 15, Number 1, Metodologija, alati i mogućnosti strukturne analize kuke u sklopu donje koturače u CAD/CAE sistemu Catia, Papić S.; Hasanović E.

Vol. 15, Number 1, Procedura osnivanja mikro postrojenja obnovljivih izvora energije i isplativost investicije, Tiro D.

Vol. 15, Number 1, Proračun indeksa pouzdanosti na primjeru rama čelične hale, usporedba PTP i EC-1 propisa za opterećenje snijegom, Hadžović R.; Redžić V.; Redžić N.    

Vol. 15, Number 1, Istraživanje veze između motivacije studenata inžinjerstva i pristupa integrisane nastave engleskog jezika i struke (CLIL), Tarabar A.; Ahmetspahić A.

Vol 15, Number 1, Masinstvo (complete PDF

Vol 15, Number 2, Analysis of Water Evaporation in Twin Screw Compressors Using CFD, Rane S., Kovačević A., Stošić N., Stupple G. 

Vol.15, Number 2, Finding the Actual Causes of Hydraulic Cylinder Fault, Lovrec, D.; Tič, V.

Vol. 15, Number 2, Ispitivanje kvaliteta kabina radnih strojeva, Dekanović K., Bajramović E., Bajramović E. 

Vol.15, Number 2, SOPHIA-BIESSE-OV korak ka industriji 4.0, Lisica A.

Vol. 15, Number 2, E-učenje s powerpoint prezentacijom: modeliranje kviz pitanja, Žiga A.; Alajbegović H.

Vol. 15, Number 2, Masinstvo (complete PDF)

Vol. 15, Number 3, Istraživanje odnosa tehnološke sposobnosti i brzine osvajanja novog proizvoda u industriji namještaja od masivnog drveta, Brdarević S., Murčo O., Hasanić S.

Vol. 15, Number 3, Planiranje potrebnih kapaciteta u msp; pristup računarom podržan inžinjering, Lisica A.

Vol. 15, Number 3, How to Determine the Cause and Source of Hydraulic Oil Varnishing, Lovrenc D.; Tič V.

Vol. 15, Number 3, Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa, Bajtarević A., Bajtarević A., Hadžikadunić F.  

Vol. 15, Number 3, Tretman otpadnih voda Grada Zenice, Mešić, H.

Vol. 15, Number 3, Masinstvo (complete PDF)

Vol. 15, Number 4, Kombinovana eksperimentalno-numerička analiza elastičnih lopti izloženih na pritisak između ploča, Kargić, M.: Karač A.

Vol. 15, Number 4, Utvrđivanje intervala rekalibracije laboratorijske opreme, Kubat, A.; Pašalić, S.; Bečirović, A.; Lemeš, S.; Obučina, M.

Vol. 15, Number 4, Primjer kranioplastike uz asistenciju tehnologije 3D printanja: Prikaz slučaja, Spahić, D.; Bečulić, H.

Vol. 15, Number 4, Uticaj oblika konvergentne mlaznice na kvalitet strujanja u testnoj sekciji zračnog tunela, Bešlagić, E.

Vol. 15, Number 4, Mogućnost korištenja tekstilnog otpada kao energenta u cementnoj industriji, Šišić, M.

Vol. 15, Number 4, Izrada modela aditivnim postupkom 3D printanja i dimenzionalna provjera na CMM, Zaimović-Uzunović, N.;  Kačmarčik, J.; Vardaa, K.; Lemeš, S.; Spahić, D.

Vol. 15, Number 4, Recycling of Ferrous by-Products in Iron and Steel Plants, chwelberger, J.; Brunner, Fleischanderl, A.; Mandara, Z.

Vol. 15, Number 4, Masinstvo (complete PDF)

Godina/Year 2017
Vol. 14, Number 1, Naponsko stanje u nosećim valjcima rotacione peći, Žiga A., Kačmarčik J.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vol 14. Number 1, Proračun parametara jednošinske viseće željeznice (JVŽ) u prostorijama trase jama pogona “Haljinići” ZD RMU “Kakanj” D.O.O. Kakanj, Sredojević J., Bajramović K.

Vol 14. Number 1, Incineracija u regiji koja pripada regionalnoj deponiji Mošćanica – šansa?, Selimović S.

Vol 14. Number 1, Prednosti korištenja bioreaktora u postupku kontrolisanog kompostiranja biootpada, Šišić M, Bikić F.

Vol 14. Number 1, Analiza konstrukcionih zahtjeva neophodnih za stabilno upravljanje i kretanje autobusa, Ajanović M, Nunić Z, Klisura F, Petković S.

Vol 14, Number 1, Masinstvo (complete PDF

Vol 14, Number 2, Analiza oštećenja kočionog diska koordinatnom mjernom mašinom i 3D CAD modeliranjem, Karić A, Lemeš S

Vol 14, Number 2, Strategije poboljšanja kvaliteta Zajednički cilj i raznovrsnost načina, Hamrol A.

Vol 14, Number 2, Evaluacija radne uspješnosti akademskog osoblja, Objektivni model, Dedić E.

Vol 14, Number 2, Održavanje i učinak strojeva na gradilištima, Vidaković D, Lacković Z, Ivanović M.

Vol 14, Number 2 Mašinstvo (complete PDF)

Vol 14, Number 3, Istraživanje povećanja vatrootpornosti materijala primjenom modernog postupka nanošenja metalnih prevlaka, Rimac M, Oruč M, Posavljak S.

Vol 14, Number 3, Dostignuća i pravci razvoja osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju BiH na primjeru Univerziteta u Zenici, Plančić I, Čabaravdić M.

Vol 14, Number 3, Neki problemi upravljanja visokoškolskim institucijama, Brdarević S, Zaimović-Uzunović N.

Vol 14, Number 3, Trendovi u održavanju, Krebelj P. 

Vol 14, Number 3 Mašinstvo (complete PDF)

Vol 14, Number 4, Značaj ispitivanja žilavosti i zamora kod aluminijski 6xxx legura, Dženana Gačo, Bahrudin Hrnjica, Esad Bajramović.

Vol 14, Number 4, Sistem daljinskog grijanja u Kaknju, Almir Kahriman, Nedim Hodžić, Elma Ekinović.

Vol 14, Number 4, Komparacija sistema daljinskog grijanja gradova zemalja u tranziciji, Maja Mrkić Bosančić, Petar Gvero, Jusuf Ibrulj, Azrudin Husika, Srđan Vasković.

Vol 14, Number 4, Analiza rješenja kosine usjeka primjenom metoda armiranog tla, čavljanja i izrade potpornog zida, Turčinović N.

Vol 14, Number 4, Analiza atraktivnosti studija nauke i tehnologije, Brdarević S, Arnaut D.

Vol 14, Number 4 Mašinstvo (complete PDF)