+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba
Šef katedreProf.dr. Elma Ekinović
eelma@mf.unze.ba
Sekretar katedreAs. Amel Karić
akaric@mf.unze.ba
OznakaUNZE-K-11
Kontakt telefon+387 (0) 449141
Fax+387 (0)32 246612
Info

Glavni zadatak Katedre za mehanike je obrazovanje i istraživanje u oblasti Mehanike krutih i čvrstih tijela. Katedra za mehaniku organizira nastavu (predavanja i vježbe) na Mašinkom i Metalurškom fakultetu. Nastavni proces se organizira prema zahtjevima ECTS sistema, a nastavni planovi i programi se stalno analiziraju, te osavremenjuju i poboljšavaju. Brojni udžbenici, knjige i skripte su objavljeni od strane nastavnog osoblja, a u završnoj pripremi za štampu su i neki novi, tako da je izdavačka aktivnost stalna na katedri.
U sklopu katedre je i Laboratorija za primijenjenu mehaniku. Laboratorija raspolaže sa određenim brojem instrumenata i opreme, a u proceduri je osavremenjivanje i nabavka nove opreme, osobito opreme za dinamička mjerenja.
Osoblje katedre ima zadatak stalnog usavršavanja, što se ogleda u sticanju akademskih zvanja te stručnog usavršavanja. Osoblje učestvuje i na brojnim naučnim skupovima.
Katedra ima aktivnu saradnju s ostalim katedrama Univerziteta u Zenici, te drugim naučno-istraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu.
Ostvaruje se i dobra saradnja i sa privrednim subjektima (“Cementara” Kakanj, “Rudstroj” Kakanj, “Metalno”, “Mittal Steel” Zenica).

OSOBLJE KATEDRE

  1. Prof.dr. Elma Ekinović, dipl.inž.
  2. Prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović, dipl.inž.
  3. Prof.dr. Aleksandar Karač, dipl.inž.
  4. Prof.dr. Nedim Hodžić, dipl.inž.
  5. Prof.dr. Nedeljko Vukojević, dipl.inž.
  6. V.Prof.dr. Fuad Hadžikadunić, dipl.inž.
  7. Doc.dr. Alma Žiga, dipl.inž.
  8. Doc.dr. Josip Kačmarčik, dipl.inž.
  9. As. Amel Karić, dipl.inž

PREDMETI KATEDRE