+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Dr.Sc. ŠEFKET GOLETIĆ

Redovni profesor

Katedra za ekološko inženjerstvo, CV-bhs, CV-eng

Kontakt

Tel:+387(0)32 449 124
E-mail: goletic@mf.unze.ba

Rođen 1953. godine u Živinicama. Osnovnu školu je završio u Živinicama, a Srednju medicinsku u Tuzli. Prirodno – matematički fakultet u Sarajevu (smjer: Ekologija i zaštita sredine) upisuje 1973. god. i završava (diplomira) 1977. god. Zasniva radni odnos u Općini Zenica gdje radi na poslovima zaštite okoliša i inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite okoliša, te rukovodioca Odjeljenja za inspekcijski nadzor u oblasti urbanizma, zaštite okoliša i zaštite na radu, sve  do 1996. god. U periodu 1983-1992. godina radi kao spoljni saradnik Metalurškog instituta “Hasan Brkić” Zenica na istraživačkim projektima u oblasti aplikativne ekologije i zaštite okoliša. U periodu 1996-2002. god. radi u Ze-Do kantonu na poslovima inspekcijskog nadzora u oblasti vodoprivrede. Godine 2000. zasniva radni odnos na  Mašinskom fakultetu u Zenici kao nastavnik na predmetima: Osnove ekologije i Ekološke tehnologije.