+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba
KATEDRA ZA EKOLOŠKO INŽENJERSTVO

 

Šef katedreProf.dr. Šefket Goletić
goletic@mf.unze.ba
Sekretar katedreDoc.dr. Nusret Imamović
nimamovic@mf.unze.ba
OznakaUNZE-K-18
Kontakt telefon+387 (0) 449124
Fax+387 (0)32 246612
Info

Glavni zadatak Katedre za ekološko inženjerstvo je obrazovanje i istraživanje u oblasti okolinskog inženjerstva i zaštite okoliša. Katedra za ekološko inženjerstvo organizira nastavu (predavanja i vježbe) na Mašinskom, Metalurškom i Pedagoškom fakultetu. Nastavni proces se organizira prema zahtjevima ECTS sistema, a nastavni planovi i programi se stalno analiziraju, te osavremenjuju i poboljšavaju

U sklopu katedre nalazi se i Laboratorija za okolinski monitoring, u kojoj su smješteni oprema i kapaciteti koji pokrivaju oblasti koje izučava Katedra.Osnovni ciljevi Katedre za ekološko inženjerstvo sa pripadajućom laboratorijom su:

  • naučno i stručno usavršavanje odnosno proširivanje znanja u oblasti okolinskog inženjerstva, ekoloških tehnologija, zaštite i monitoringa okoliša,
  • povećanje razine kvaliteta naučno-istraživačkog rada u oblasti okolinskog inženjerstva i zaštite okoliša (Environmental Engineering),
  • izučavanje najboljih tehnologija i znanja u oblasti okolinskog inženjerstva u cilju efikasne primjene u raznim privrednim granama i djelatnostima,
  • obezbjeđenje kadrovskog potencijala za naučnoistraživački i stručni rad u oblasti okolinskog inženjerstva,
  • obezbjeđenje kadrova za efikasnu implementaciju okolinske legislative i sistema upravljanja  okolišem,
  • promicanje suradnje s drugim univerzitetima i institutima u zemlji i inostranstvu,  kao i suradnje i servisiranje aktivnosti za potrebe razvoja privrednih subjekata,
  • organizovanje obrazovnih seminara iz područja okolinskog inženjerstva,
  • jačanje odnosa sa privrednim subjektima u okruženju

OSOBLJE KATEDRE                      
Prof. dr. Šefket Goletić
Prof. dr. Jovan Sredojević
Doc. dr. Mediha Šestić
Doc. dr. Nurudin Avdić
Doc.dr.. Nusret Imamović

PREDMETI KATEDRE
Predmeti katedre na Mašinskom fakultetu (MF)