+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

UPUTE O PROVOĐENJU AKTIVNOSTI U VEZI PRIJAVE APSOLVENTSKIH ROKOVA

by | maj 13, 2020 | Obavještenja

MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U ZENICI

 UPUTE O PROVOĐENJU AKTIVNOSTI U VEZI PRIJAVE APSOLVENTSKIH ROKOVA

 Poštovani nastavnici, saradnici, studentice i studenti!

Shodno Zaključcima Senata Univerziteta u Zenici, dokument br. 01-02-1-1711/20, od 07.05.2020. godine, odnosno zaključku pod tačkom 8, zaduženi su fakulteti Univerziteta u Zenici da organizuju apsolventske rokove u terminu od 11.05. do 08.06.2020. godine u skladu s mjerama socijalne distance i zaštite zdravlja studenata i nastavnika.

S tim u vezi, studenti-apsolventi mogu prijavljivati apsolventske ispite u periodu od 13.05.2020. do 20.05.2020. godine, na način:

  1. a)  svoje ime i prezime,
  2. broj indeksa,
  3. studijski odsjek,
  4. naziv predmeta koji se prijavljuje kao apsolventski ispit,
  5. ime predmetnog profesora kod kojeg se prijavljuje apsolventski ispit,
  • studentica/student može jednim e-mailom prijaviti više ispita istovremeno, s tim da će se za svaki ispit navesti gore traženi podaci,
  • sva komunikacija i prijavljivanje je ISKLJUČIVO ELEKTRONSKIM PUTEM (putem e-maila), bez, za sada, fizičkog dolaženja u objekte Fakulteta.

Nakon elektronski zaprimljenih prijava izvršit će se ažuriranje istih, te će se nakon toga dati raspored ispita putem web/facebook stranice fakulteta, u konsultaciji s predmetnim profesorima.

Na osnovu stava menadžmenta Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici putem Kolegija, navedene aktivnosti provođenja apsolventskih rokova u objektima Mašinskog fakulteta u Zenici se mogu planirati u periodu od 25.05 do 08.06.2020. godine. Do tada će se zajedno sa uvaženim menadžmentom Politehničkog fakulteta univerziteta u Zenici dogovoriti način organizovanog/sinhroniziranog pristupa u realizaciji apsolventskih ispita, kako se ne bi narušavale propisane mjere socijalnog distanciranja i dozvoljenog broja studenta i nastavnog osoblja u objektima.

Način realizacije apsolventskih rokova u objektima Fakulteta će se za nastavnike i studente dostaviti također elektronskim putem.

Koristimo priliku da se još jednom svim nastavnicima, saradnicima, studenticama i studentima zahvalimo na razumijevanju i dosljednom provođenju ranije donesenih preporuka i efikasnom provođenju nastavnog procesa u postojećim okolnostima.

Dalje provođenje aktivnosti od strane nastavnika, saradnika i studenata, također mora biti organizirano i disciplinirano sa potpunim poštivanjem preporuka za očuvanje zajedničkog zdravlja i sigurnosti.

S poštovanjem,

 Dekan i prodekan za nastavu i studentska pitanja Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This