+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

U saradnji Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu i Mašinskog fakulteta u Beogradu Međunarodna konferencija TEAM 2015 je ove godine održana 15. i 16. 10. 2015. na Mašinskom fakultetu u Beogradu. U prezentiranju radova Konferencije, između ostalih, učestvovao je i Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici. U radu Konferencije učešće su uzeli: doc. dr. F. Hadžikadunić, v. prof. dr. N. Vukojević i doktorant M. Terzić. Pored prezentiranja rada na Konferenciji svrha odlaska predstavnika Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici jeste dalje razvijanje saradnje sa Mašinskim fakultetom u Beogradu i Strojarskim fakultetom u Slavonskom Brodu o čemu je bilo razgovora sa uvaženim profesorima prof. dr. Dražanom Kozakom i prof. dr. Aleksandrom Sedmakom, te, između ostalog, prezentirane skorije aktivnosti Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici u kojima bi navedene institucije mogle dati svoj doprinos. U sklopu posjete Mašinskom fakultetu u Beogradu izvršena je i kratka posjeta laboratoriji u okviru Katedre za otpornost konstrukcija, a čije područje djelovanja i kapacitete je predstavio Šef Katedre prof. dr. Taško Maneski.

Share This