+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Diplomatska akademija u Beču je profesionalna škola koja nudi postdiplomske studije posvećene pripremi mladih, talentovanih diplomanata za internacionalnu karijeru i vodeće pozicije u međunarodnim organizacijama, EU, javnoj upravi i biznisu. Za akdemsku 2015/16 Diplomatska akademija nudi sljedeće studijske programe i kurseve:

  1. 54. Diplomski studijski program: jednogodišnji program sa širokim interdisciplinarnim obrazovanjem u oblasti međunarodnih odnosa . Težište ovog programa je na upoznavanju struktura i politika Evropske Unije. Profil ovog studijskog programa obilježen je učenjem praktičnih vještina  (tehnika prezentacije i pregovaranja, retorike, projektnog menadžmenta itd.), intenzivnim programom jezičkog obrazovanja i višejezične nastave (njemački, engleski, francuski).
  2. 22.M.A.I.S.- studijski program (Master of Advanced Internatonal Studies): dvogodišnji master program sa težištem na Evropi. Kandidatkinje i kandidati koji već raspolažu dostatnim interdisciplinarnim akademskim znanjem u oblasti međunarodnih odnosa mogu biti primljeni direktno u drugu godinu.
  3. 11.E.T.I.A- studijski program (Master in Environmental  Technology & International Affairs): dvogodišnji MSc-program tokom kojeg će se polaznici upoznati sa političkom, pravnom i privrednom pozadinom ( 1. godina na Diplomatskoj akademiji), kao i sa naučno-tehničkim aspektima međunarodnih pitanja vezanih za okoliš (2. godina na Tehničkom univerzitetu Beč).
  4. Ljetni kurs za njemački jezik i kulturu i civilizaciju Austrije: intenzivna nastava jezika za sve nivoe poznavanja istog, sa ekskurzijama i radionicama o austrijskoj politici, historiji i kulturi.

Za kandidatkinje/kandidate iz Bosne i Hercegovine na raspolaganju su posebne stipendije ADA-e ( Austrian Decelopment Agency).

Dodatne informacije o ponudi, kao i informacije o načinu apliciranje dostupne su na web stranici www.da-vienna.ac.at.

Arhive

Share This