+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

STUDIJSKA POSJETA STUDENATA TREĆE I ČETVRTE GODINE ODSJEKA INŽENJERSKA EKOLOGIJA KOMPANIJAMA „TEHNIX“ DONJI KRALJEVEC, HRVATSKA I „CEROP“ MURSKA SOBOTA, SLOVENIJA

by | jun 11, 2019 | Posjete

Studenti treće i četvrte godine odsjeka Inženjerska ekologija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici su dana 06.06 i 07.06.2019. godine, u pratnji nastavnika Doc. dr. Džafera Dautbegovića, Doc. dr. Muvedeta Šišića, V.as. dr. Vehida Birdahića, Prof.dr. Nermine Zaimović-Uzunović te sekretara fakulteta Ajle Džaferović,obavili studijsku posjetu kompanijama „TEHNIX“ u Donjem Kraljevcu, Hrvatska i „CEROP“ u Murskoj Soboti, Slovenija. Cilj posjete je bio da se studenti upoznaju sa različitim vrstama reciklažnih tehnologija koje su dio proizvodnog programa kompanije „Tehnix“, Donji Kraljevec te primjenom istih u centru za upravljanje otpadom „CEROP, Murska Sobota. 

Kompanija „TEHNIX“ je jedna od vodećih kompanija u regionu koja proizvodi mašine i uređaje za sakupljanje i tretman otpada gdje su studenti bili u prilici da se upoznaju sa savremenim tehnologijama za upravljanje otpadom i te obradu reciklabilnih materijala. 

Centar za upravljanje otpadom“CEROP“ u Murskoj Soboti je savremeno opremljeni centar za primarnu obradu komunalnog otpada u čijem sastavu su pogoni za sortiranje komunalnog otpada, mehaničko-biološku obradu komunalnog otpada te sanitarno odlagalište za ostatak komunalnog otpada.  

Dio slobodnog vremena je iskorišten za izlet u drevni barokni grad Varaždin gdje su studenti proveli ugodne trenutke odmora te se upoznali sa histrijskim znamenitostima ovog grada. 

Zahvaljujemo se menadžmentu i osoblju navedenih kompanija na srdačnom dočeku i ukupnom doprinosu u realizaciji studijske posjete.

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This