+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Stručno-edukativna posjeta studenata treće godine Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici kompanijama Jajce Alloy Wheels d.o.o i Metacomm d.o.o u Jajcu

by | jun 13, 2022 | Posjete

Dana 27.05.2022. organizovana je stručno-edukativna posjeta studenata treće godine Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, odsjeka Inženjerski dizajn proizvoda i Mašinstvo i četvrte godine odsjeka Inženjerski dizajn proizvoda kompanijama Jajce Alloy Wheels d.o.o i Metacomm d.o.o u Jajcu.

Prilikom posjete u kompaniji Alloy Wheels studenti su obišli pogone proizvodnje alata (kalupa), livnice, završne obrade, kontrole, kao i razvoja proizvoda. Tokom posjete studentima su prezentovana detaljna objašnjenja o funkcionisanju svih pogona od strane inženjera mašinstva, stručnjaka koji imaju dugogodišnje iskustvo rada u ovoj Kompaniji. 

U posjeti fabrici Metacomm d.o.o studenti su obišli pogone savijanja limova, zavarivanja limova, te pogone za obradu deformisanjem limova, gdje se kao konačan proizvod ostvaruju posude pod pritiskom visokih zapreminskih kapaciteta. Tokom posjete, studenti su imali također detaljna objašnjenja načina rada fabrike od strane domaćina, gosp. mr.sc. Zlatana Ištvanića.

Zahvaljujemo se menadžmentima kompanijâ Alloy Wheels d.o.o. Jajce i Metacomm d.o.o. Jajce na odobrenju posjete studenata, kao i domaćinima ispred navedenih Kompanija na gostoprimstvu, te detaljnim i stručnim objašnjenjima tokom posjete.

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This