+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba
Denis Spahić

Mr.Sc. DENIS SPAHIĆ
Viši asistent

Katedra za konstrukcije i CAD tehnologije,CV

Kontakt
Kancelarija 1214, zgrada Mašinskog fakulteta
Tel: 032449120(114)
E-mail: dspahic@mf.unze.ba

 

Rođen 1979. godine u Peći, Kosovo. U Zenici završava osnovnu i srednju školu. Na Mašinski fakultet u Zenici upisuje se 1998/1999. Diplomira 2005 godine, nakon čega zasniva radni odnos na Mašinskom fakultetu u Zenici. Kao viši asistent izvodi vježbe u sklopu sljedećih predmeta :Nacrtna geometrija i tehničko crtanje, Nacrtna geometrija, Tehničko crtanje, Modeliranje konstrukcija primjenom računara,Razvoj polimernih proizvoda.