+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Dana 13.10.2016. godine u dekanatu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici je upriličen sastanak sa predstavnicima Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Sastanku su prisustvovali: gosp. Goran Krstović, dipl. inž. i gosp. Esad Smajlović. dipl. inž. – predstavnici Službe za energetsku efikasnost GIZ-a, zatim predstavnici Univerziteta u Zenici i Mašinskog fakulteta: v.prof.dr. Malik Čabaravdić – Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta UNZE, doc.dr. Fuad Hadžikadunić – Dekan Mašinskog fakulteta UNZE, prof.dr. Šefket Goletić – Šef Katedre za ekološko inženjerstvo, prof.dr. Darko Petković – direktor CIP UNZE i Šef Katedre za održavanje i doc. dr. Nusret Imamović – član Katedre za ekološko inženjerstvo. Na sastanku su gostima iz GIZ-a prezentovane trenutne aktivnosti iz domena Energetske efikasnosti i Obnovljivih izvora energije u okviru djelovanja Katedre za ekološko inženjerstvo i Fakulteta uopšte. Između ostalog, prezentovane su aktivnosti u okviru RESI projekta i uspostavljanja Master studija u okviru oblasti OIE. Predstavnici GIZ-a su ukazali na potrebu formiranja Centra za OIE i Energetsku efikasnost, odnosno tzv. Service provider-a za navedene oblasti. Na narednom sastanku će se obaviti konkretizacija određenih koraka iz gore navedenih domena. Nakon radnog sastanka predstavnicima GIZ-a je prezentira Laboratorija za okolinski monitoring i iDEALab, te oprema u sklopu navedenih laboratorija.

Arhive

Share This