+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Dana 29.08.2016. godine u Dekanatu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici je upriličen radni sastanak sa uvaženim Dr. Seadom Doricem – Predsjednikom kompanije ”doric” Canada, doc. dr. sc. Harunom Hodžićem – Kantonalna bolnica Zenica, v. asist. MA Mirza Oruč Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici.

U ugodnom razgovoru je ukratko opisan opus proizvodnog i razvojnog programa kompanije ”doric” sa aspekta optičkih komponenti, fotoničkih sklopova, optogenetike – korištenje svjetla za kontrolu ćelija živog tkiva u smislu kombinacije optike i genetike, ali i primjene komponenti i istraživanja u kontekstu neuro-science domena, itd.

Data su razmišljanja u pravcu saradnje Medicinskog i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici sa navedenom kompanijom, u smislu kojih je spomenuta moguća primjena i robotizacije u medicini, primjena preciznih komponenti i upravljanja kod hirurških zahvata, itd. S obzirom da se radi o inicijalnom sastanku, dogovoreno je da će se ustanoviti realni pravci i mogućnosti dalje međusobne saradnje.

 

Nakon sastanka izvršen je obilazak dijela laboratorija Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Arhive

Share This