+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

by | nov 16, 2021 | Konkursi, Obavještenja

RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

 

R. br.

 

Prezime ime oca i ime kandidata

 

 

Završeni fakultet

 

Ostvareni broj ECTS bodova

Prosječna

ocjena I ciklusa studija

 

Način

finansiranja

Odsjek/ Studijski program: Inženjerski dizajn proizvoda
1. Mizdrak Vedran Mašinski fakultet u Zenici 240 8,6 Finansira Osnivač
2. Tuka Amel Mašinski fakultet u Zenici 240 6,9 Samofinansiranje
Odsjek/ Studijski program: Menadžment proizvodnim tehnologijama
1. Šehić Adnan Mašinski fakultet u Zenici 240 6,7 Samofinansiranje
2. Mujanović Ramiza Mašinski fakultet u Zenici 240 7,4 Samofinansiranje
3. Gazić Tarik Mašinski fakultet u Zenici 240 7,5 Samofinansiranje
4. Kopčić Omar Mašinski fakultet u Zenici 240 8,6 Finansira Osnivač
Odsjek/ Studijski program: Inženjerska ekologija (4+1)
1. Ovčina Haris Visoka škola CEPS Kiseljak 240 3,06 Samofinansiranje
2. Kadušić Emina Mašinski fakultet u Zenici 240 8,5 Finansira Osnivač
Odsjek/ Studijski program: Metrologija (4+1)
1. Kapo Dženana Visoka poslovno tehnička škola Doboj 240 6,67 Samofinansiranje
2. Gačić Almedin Mašinski fakultet u Zenici 240 6,9 Samofinansiranje
3. Ruštić Amir Mašinski fakultet u Zenici 240 7,3 Samofinansiranje
4. Neslanović Zakir Mašinski fakultet u Zenici 240 7,8 Samofinansiranje
Odsjek/ Studijski program: Metrologija (3+2)
1. Mehić Nejra Politehnički fakultet u Zenici 180 7,3 Samofinansiranje
2. Ohran Haris Mašinski fakultet u Zenici 180 6,7 Samofinansiranje
Odsjek/ Studijski program: Mehatronika (3+2)
1. Monja Jusufović Politehnički fakultet u Zenici 180 8,2 Samofinansiranje
2. Abazović Irfan Politehnički fakultet u Zenici 180 7,0 Samofinansiranje
3. Šut Ejub Visoka škola CEPS Kiseljak 180 2,53 Samofinansiranje
4. Kazazović Kenan Politehnički fakultet u Zenici 180 8,4 Samofinansiranje

 

 

Zenica, 15.11.2021. godine

 

 

Ime i prezime člana Komisije:

 

Pozicija u Komisiji:

 v.prof.dr.sc. Ibrahim Plančić  predsjednik
prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović član
prof.dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović član
prof.dr.sc. Šefket Goletić član
prof.dr.sc. Darko Petković član
prof.dr.sc. Nedeljko Vukojević član
prof.dr.sc. Malik Čabaravdić član

 

Kompletan dokument možete vidjeti na slijedećem linku (PDF).

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This