+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Dana 12.07.2016. godine u dekanatu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici je održan radni sastanak na temu razvoja dalje saradnje Fakulteta, preduzeća Pobjeda Tešanj-Fabrika pumpi i prečistača i Podružnice istog preduzeća “Livnica” Turbe. Gosti, Elvedin Ćosatović, dipl. inž. maš – Rukovodilac razvoja proizvoda i procesa,  mr. Šehzudin Dervišić, dipl.inž. met. – Rukovodilac livnice, zatim doc. dr. Fuad Hadžikadunić – Dekan MF UNZE, v.prof.dr. Hasan Avdušinović – Prodekan za NIR FAMM, te v.as. mr. Denis Spahić su razmatrali mogućnosti i pravce saradnje fakulteta i privrede u smislu pripreme kalupa za livenje odlivaka kućišta pumpi, izrade 3D modela metodom reverznog inženjeringa, upotreba tehnologije 3D printanja, itd. U tom smislu dogovoreni su preliminarni koraci zainteresiranih strana u smislu priprema, organizacije i razvoja u pogledu zadovoljenja svih potreba tehnologije livenja i izrade složenih komada, a čime se uvezuje znanstveni i drugi kapaciteti fakulteta sa realnim potrebama industrije.

Arhive

Share This