+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

PROMOCIJA SAVREMENIH SOFTVERSKIH APLIKACIJA ZA INŽENJERE I NASTAVAK SARADNJE MAŠINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI I KOMPANIJE STROJOTEHNIKA d.o.o.

by | mar 14, 2022 | Dešavanja, Obavještenja, Promocije

Dana 10.03.2022. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici je upriličena promocija savremenih softverskih aplikativnih paketa za inženjere, što je jedna od oblasti nastavka saradnje sa kompanijom Strojotehnika d.o.o.

Za period od naredne tri godine izvršena je obnova održavanja postojećih 200 edukacijskih licenci softvera SolidWorks s novom verzijom 2022, ali ono što je veoma susretljiva gesta kompanije Strojotehnika d.o.o. jeste donacija novih 200 licenci veoma popularnog 2D CAD softvera DraftSight Enterprise Plus 2022 s jednogodišnjim održavanjem (cca 4.000,00 €), kao i donacija savremene literature iz domene navedenih softvera.

Ova saradnja je veoma značajna za Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici, kao i za Univerzitet u Zenici u cjelini, za nastavnike, saradnike i studente jer se savremeni oblici edukacije u tehničkim oblastima, pored ostalog, zasnivaju na omogućenju studentima informacija o najsavremenijim rješenjima iz nauke i softverskih aplikacija i IKT vještina, kao i omogući korištenje najsavremenijih aplikativnih softvera.

Uvaženi mladi kolega Belmin Hinović, dipl.inž.maš, koji je skoriji završenik našeg Fakulteta, je u ime Kompanije izvršio detaljnu prezentaciju softvera sa svim njihovim mogućnostima i modulima koje studenti mogu koristiti, a što će biti veoma važan detalj u razvoju mladih budućih inženjera, a to znanje i vještine su veoma bitni u daljoj profesionalnoj karijeri.

Veoma se zahvaljujemo menadžmentu kompanije Strojotehnika d.o.o. na daljoj saradnji i doniranim licencama, kao i našem mladom kolegi Hinoviću na ukupnom doprinosu i prezentaciji.

Drago nam je da saradnja koja je uspostavljena s Kompanijom od strane Katedre za konstrukcije i CAD tehnologije Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici i uvaženog profesora prof.dr. Senada Balića i danas ima svoj kontinuitet i dalja unapređenja.

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This