+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Prof.dr. Siniša Kuzmanović sa FTN-a Univerziteta u Novom Sadu održao predavanje studentima MFZE na temu “Industrijski dizajn”

by | nov 14, 2017 | Dešavanja

Dana 07.11.2017. godine u amfiteatru Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici je upriličeno veoma interesantno predavanje za studente na temu ”Industrijski dizajn”. Predavanje je održao uvaženi profesor prof. dr. Siniša Kuzmanović sa Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Uvaženi studenti su imali priliku čuti i dijelove predavanja koji se odnose na veoma bogato praktično naučno i stručno iskustvo profesora Kuzmanovića. Također, uz uvaženog profesora Kuzmanovića, a u sklopu ostalih aktivnosti u okviru CEEPUS mreže koje se odvijaju u novembru mjesecu na našem fakultetu, gost je i uvaženi profesor doc. dr. Milan Rackov.

Između ostalog, aktivnosti uključuju posjetu uvaženih profesora određenim laboratorijskim kapacitetima Mašinskog fakulteta, kao što su: Laboratorija za mjernu tehniku, Laboratorija za okolinski monitoring, Laboratorija za obradu rezanjem i alatne mašine, Laboratorija za primijenjene mehanike, Laboratorija za mehaniku fluida i pneumatiku, iDEAlab centar, itd. Svakako, vrše se planiranja iz domena dalje zajedničke saradnje kroz razne oblike naučno-istraživačkih radova uz korištenje opreme, te planiranje radova za predstojeće skupove međunarodnog karaktera. U okviru CEEPUS mreže se planira i učešće studenata kroz boravak na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, izradu diplomskih radova, kao i posjete studenata.

Menadžment Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, kao i profesori našeg fakulteta koji učestvuju u ovoj mreži se ljubazno zahvaljuju uvaženom prof. dr. Kuzmanović Siniši i doc. dr. Rackov Milanu, na prilici da učestvujemo u CEEPUS mreži, čiji su nosioci uvaženi profesori ispred Fakulteta tehničkih nauka u Novom sadu, a što uključuje i već planiranu saradnju sa ostalim fakultetima u okviru mreže, te na prilici da se saradnja dalje oplemenjuje i učešćem studenata oba fakulteta.

Također se zahvaljujemo uvaženim studentima Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, koji su iskazali veliko interesovanje za predavanje, kao i respekt prema uvaženim profesorima i institucijama oba Fakulteta.

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This