+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

PRELIMINARNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA AKADEMSKE 2021/22. GODINE Prvi upisni rok

by | jul 6, 2021 | Konkursi, Obavještenja

REDOVAN STUDIJ

 


 Red. br. PREZIME I IME Opći kriterij

Posebni

kriterij

Takmiče-nja od značaja za studij UKUPNO BODOVA

Prosjek ocjena/

bodovi

Matem. i fizika/

informatika

Odsjek: Inženjerski dizajn proizvoda
1. Mecavica  Enes 40,0 20,0 0,0 60,0
2. Hasanović  Zilha 39,5 19,0 0,0 58,5
3. Jusić Jasmina 39,2 19,0 0,0 58,2
4. Mujić Muhamed 38,3 18,5 0,0 56,8
5. Šimić Frano 38,2 18,5 0,0 56,7
6. Škulj Zerina 40,0 15,0 0,0 55,0
7. Spahić Sanita 36,7 17,5 0,0 54,2
8. Purišević Ekrem 39,5 14,0 0,0 53,5
9.  Šahinović Adis 38,6 13,6 0,0 52,2
10. Čatić Almedin 38,7 12,5 0,0 51,2
11. Zadić  Harun 36,7 14,5 0,0 51,2
12. Đulan Irma 34,6 15,0 0,0 49,6
13. Šabanović Harun 37,0 11,5 0,0 48,5
14. Ždralić  Ismeta 32,4 16,0 0,0 48,4
15. Ganić Nedžmin 31,8 16,5 0,0 48,3
16. Porča Ajdin  32,0 16,0 0,0 48,0
17. Hasić Abdulah 34,4 12,0 0,0 46,4
18. Karić Muhamed     33,8 10,0 0,0 43,8
19. Hodžić Sajra 29,6 13,0 0,0 42,6
20. Ibrić  Adin 31,2 7,5 0,0 38,7
21. Hodžić Amina 27,1 6,5 0,0 33,6
22. Sarajlić Emir 21,4 6,0 0,0 27,4
  Zaključno sa rednim brojem  22.  
Odsjek: Menadžment proizvodnim tehnologijama  
1.
Mrkonja  Ajla 39,2 19,5 0,0 58,7
2. Kokić Zerina 38,1 14,0 0,0 52,1
3. Hekić Amar 37,5 13,5 0,0 51,0
4.
Mujić Bakir 32,9 17,0 0,0 49,9
5. 
Doglod Ismail 32,4 16,0 0,0 48,4
6.  
Brkić Mirza 31,2 16,00 0,0 47,2
7. 
Hasanbašić Anes 37,2 9,5 0,0 46,7
8.  
Smajlović Musab 35,7 10,5 0,0 46,2
9.  
Šahinović Vedad 33,5 12,5 0,0 46,0
10.  
Puljarga Mehmed  33,2 11,2       0,0 44,4
11. 
Tatar Edin 35,5 8,5 0,0 44,0
12.   
Isaković  Ahmed 30,4 8,5 0,0 38,9
 13.  
Šahinović Anes 28,4 10,5 0,0 38,9
14.   
Gluhić Eldar 30,7 7,5 0,0 38,2
15.  
Hodžić Kerim 30,1 8,0 0,0 38,1
16. Mušija Elma 30,0 7,0 0,0 37,0
17.
Kadrić) Kerim 27,0 6,5 0,0 33,5
18. 
Buro Anes 26,1 6,5 0,0 32,6
19. Čaluk Amar 22,4 9,0 0,0 31,4
 20. Čolić Sumeja 20,9 5,0 0,0 25,9
  Zaključno sa rednim brojem 20.  
Odsjek : Inženjerska ekologija  
1. Aganović Elma 33,0 10,0 0,0 43,0
2. Kubat Majda 33,0 8,0 0,0 41,0
3. Kubat Kanita 31,2 8,0 0,0 39,2
4. Adilović Esma 27,2 6,0 0,0 33,2
  Zaključno sa rednim brojem 4.  
Odsjek: Održavanje  
1. Lušija Ishak 36,0 10,5 0,0 46,5
2. Bijelić Harun 32,3 13,5 0,0 45,8
3. Malkoč  Damir 33,5 8,5 0,0 42,0
4. Beganović Hana 28,9 12,0 0,0 40,9
5. Tuka Samed 31,1 6,0 0,0 37,1
6. Arnaut Goran 21,3 5,5 0,0 26,8
  Zaključno sa rednim brojem 6.  
Odsjek: Inženjerska i poslovna informatika  
1. Skopal Saida 37,6 19,6 0,0 57,2
2. Lupčević  Dalida 38,7 18,5 0,0 57,2
3. Muslimović Emira 40,0 15,0 0,0 55,0
4. Rodić Džejlana 37,5 16,5 0,0 54,0
5. Zlotrg Anel 39,0 14,0 0,0 53,0
6. Kasap Adel 37,8 14,0 0,0 51,8
7. Spahić Atif 38,7 13,0 0,0 51,7
8. Đambo Melika 37,8 13,5 0,0 51,3
9. Kuko Medžida 34,2 17,0 0,0 51,2
10. Ibrahimagić Belma 36,6 14,0 0,0 50,6
11. Kršlak Lejla 36,9 12,5 0,0 49,4
12. Stević Nino 36,3 13,0 0,0 49,3
13. Fejzić Elhana 39,4 9,5       0,0 48,9
14. Terzić Elma 37,6 11,0 0,0 48,6
15. Imširović Asmira 34,8 12,0 0,0 46,8
16. Ahmetspahić Muhamed 32,0 12,0 0,0 44,0
17. Ahmetspahić Dženah 36,5 7,0 0,0 43,5
18. Huseinspahić Sahib 32,4 8,5 0,0 40,9
19. Basara Hamza 31,6 8,4 0,0 40,0
20. Halilović Ramiz 30,4 9,5 0,0 39,9
21. Hodžić Tarik 32,8 7,0 0,0 39,8
22. Klobodanović  Adis 30,2 9,5      0,0 39,7
23. Duraković Meris  29,6 7,5 0,0 37,1
24. Velispahić Muhamed 25,8 6,0 0,0 31,8
  Zaključno sa rednim brojem 24.  
Odsjek: Mašinstvo- trogodišnji studij  
1. Bešić Adnan 38,5 15,0 0,0 53,5
2. Skender Sanina 38,2 13,5 0,0 51,7
3. Begović Nermana 34,6 16,0 0,0 50,6
4. Omerašević Minela 37,1 11,0 0,0 48,1
5. Ohran Merjema 30,0 17,0 0,0 47,0
6. Husejnović Amar 35,2 8,5 0,0 43,7
7. Mucić Ahmed 32,5 8,0 0,0 40,5
8. Kazija Faris 26,6 12,5 0,0 39,1
9. Redžić Mufida 23,4 11,5 0,0 34,9
10. Mudrov Medina 23,8 6,0 0,0 29,8
  Zaključno sa rednim brojem 10.    
Odsjek: Dizajn i tehnologije u drvopreradi –trogodišnji studij  
1. Ramić Alen 38,5 15,0 0,0 53,5
2. Delić Seada 39,5 12,5 0,0 52,0
3. Mušanović Mejra 33,3 9,0 0,0 42,3
4. Badnjar Ahmed 29,4 7,0 0,0 36,4
5. Smajlović  Ahmed 27,5 8,0 0,0 35,5
6. Hodžić Kerim 29,2 6,0 0,0 35,2
7. Smajlović Husein 24,8 6,0 0,0 30,8
8. Krivokapa Davud 22,9 6,5 0,0 29,4
  Zaključno sa rednim brojem 8.  

Na objavljenu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Naučno-nastavnom vijeću fakulteta u roku od tri dana  od dana objavljivanja liste.

 Upis kandidata primljenih u prvom upisnom roku obaviće se u periodu

od 12. jula do 16. jula 2021. godine.

NAPOMENA: Primljeni studenti koji ne izvrše upis u naprijed utvrđenom terminu smatrat će se da su odustali od upisa na studijski program na koji su aplicirali, te su dužni podići dokumente koje su predali na konkurs najkasnije do 16.07.2021. godine.

Zenica, 06.07.2021.

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This