+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

PRELIMINARNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA AKADEMSKE 2021/22. GODINE Drugi upisni rok

by | sep 20, 2021 | Konkursi, Obavještenja

 

PRELIMINARNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA  ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA AKADEMSKE 2021/22. GODINE

Drugi upisni rok

 REDOVAN STUDIJ

   

Red.

br.

PREZIME I IME Opći kriterij

Posebni

kriterij

Takmiče-nja od značaja za studij UKUPNO BODOVA

Prosjek ocjena/

bodovi

Matem. i fizika/

informatika

Odsjek: Inženjerski dizajn proizvoda  
1. Klanco Alšida 37,7 17,5 0,0 55,2
2. Spahić Benjamin 28,5 6,5 0,0 35,0
  Zaključno sa rednim brojem  2.  
Odsjek: Menadžment proizvodnim tehnologijama  
                 1.                      Tatar  Edin 35,5 8,5 0,0 44,0
                 2.                      Spahić Amina 29,7 12,5 0,0 42,2
                 3.                      Šahinović Adel Leis 26,4 9,5 0,0 35,9
                 4.                      Zirdum  Džan / / / Nostrifikovana diploma
  Zaključno sa rednim brojem 4.  
Odsjek : Inženjerska ekologija  
1. Šehić Kasim 25,7 11,0 0,0 36,7
  Zaključno sa rednim brojem 1.  
Odsjek: Održavanje  
1. Mujkić Harun 28,3 7,0 0,0 35,3
  Zaključno sa rednim brojem 1.  
Odsjek: Inženjerska i poslovna informatika  
1. Haseljić Ilma 38,6 13,5 0,0 52,1
2. Mehičić Admir 37,9 11,5 0,0 49,4
3. Šišić Faris 33,8 15,0 0,0 48,8
4. Hurem Ajna 36,2 12,0 0,0 48,2
5. Poparić Nejla 35,5 11,0 0,0 46,5
6. Dragičević Ante 33,7 12,5 0,0 46,2
7. Hamzić Adna 33,9 10,0 0,0 43,9
8. Bašić Kemal 32,9 9,5 0,0 42,4
9. Durmo Esma 26,2 12,5 0,0 38,7
     10. Kadić Harun 29,2 8,0 0,0 37,2
  Zaključno sa rednim brojem 10.  
Odsjek: Mašinstvo- trogodišnji studij  
1. Isaković Kadir 36,6    13,5 0,0 50,1
2. Piljug Omar 27,5 7,5 0,0 35,0
  Zaključno sa rednim brojem 2.    
Odsjek: Dizajn i tehnologije u drvopreradi –trogodišnji studij  
1. Srebrenica Segmedina 36,1 13,5 0,0 49,6
2. Valentić Alema 29,6 7,5 0,0 37,1
  Zaključno sa rednim brojem 2.  

 

Na objavljenu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Naučno-nastavnom vijeću fakulteta u roku od tri dana  od dana objavljivanja liste.

 

 Upis kandidata primljenih u prvom upisnom roku obaviće se u periodu

od 23. septembra do 30. septembra 2021. godine.

 

NAPOMENA: Primljeni studenti koji ne izvrše upis u naprijed utvrđenom terminu smatrat će se da su odustali od upisa na studijski program na koji su aplicirali, te su dužni podići dokumente koje su predali na konkurs najkasnije do 01.10.2021. godine.

 

Zenica, 20.09.2021.

KOMISIJA

______________________________

V.prof.dr. Ibrahim Plančić, predsjednik Komisije

 ______________________________

V.prof.dr. Almir Huskanović, član

 ______________________________

Sanita Plančić, Studentska služba, član

 

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This