+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

PRELIMINARNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA AKADEMSKE 2020/21. GODINE

by | jul 2, 2020 | Konkursi, Obavještenja

PRELIMINARNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA AKADEMSKE 2020/21. GODINE

– Prvi upisni rok –

 

REDOVAN STUDIJ

Red.

br.

PREZIME I IME Kriterij Takmičenja od značaja za studij UKUPNO BODOVA
Opći Posebni
Prosjek ocjena/bodovi Matematika i Fizika
Odsjek: Inženjerski dizajn proizvoda (IDP)
1. Hercegovac Emina 40,0 20,0 60,0
2. Gušić Sabina 40,0 20,0 60,0
3. Faljić Adin 39,8 20,0 59,8
4. Zukan Amina 38,3 18,0 56,3
5. Trezner Matej 39,0 17,0 56,0
6. Husagić Azra 38,1 17,5 55,6
7. Merdan Nejra 40,0 15,0 55,0
8. Horić Maid 39,6 15,0 54,6
9. Omerspahić Lejla 37,6 17,0 54,6
10. Tufekčić Edna 37,2 17,0 54,2
11. Lendo Ilhana 36,2 18,0 54,2
12. Šehić Senada 35,3 17,5 52,8
13. Avdić Anisa 38,6 14,0 52,6
14. Džinić Lejla 35,0 17,0 52,0
15. Zec Šejla 37,2 13,0 50,2
16. Tica Alen 35,1 15,0 50,1
17. Jurišić Adrian 37,1 12,0 49,1
18. Merdan Adem 35,1 12,0 47,1
19. Handžić Sandro 34,0 13,0 47,0
20. Nasup Abdullah 30,0 15,0 45,0
21. Čančar Ajla 31,6 13,0 44,6
22. Tutmić Eldar 32,5 10, 42,5
23. Oruć Adnan 28,8 9,5 38,3
24. Pojskić Orhan 30,8 7,5 38,3
25. Nusret Delić 26,0 8,0 32,0
Zaključeno sa rednim brojem 25.
Odsjek: Menadžment proizvodnim tehnologijama (MPT)
1. Mešić Ahira 40,0 20,0 60,0
2. Adilović Akif 38,4 18,5 56,9
3. Halilović Adisa 40,0 15,0 55,0
4. Bajrić Eldar 37,5 13,5 51,0
5. Čičak Rijad 38,2 12,5 50,7
6. Babić Nejra 37,9 10,5 48,4
7. Lihić Ibrahim 36,0 12,0 48,0
8. Bečirhodžić Alma 33,9 14,0 47,9
9. Fuško Hanifa 33,1 13,5 46,6
10. Imamović Zinedin 33,8 9,5 43,3
11. Kovač Anes 30,2 9,0 39,2
12. Alispahić Belmin 28,9 9,0 37,9
13. Plančić Džana 31,3 5,5 36,8
14. Alajbegović Besim 25,2 6,0 31,2
15. Karahmet Edber 25,1 5,0 30,1
Zaključeno sa rednim brojem 15.
Odsjek: Inženjerska ekologija (IE)
1. Arnautović Midheta 37,0 13,5 50,5
2. Berber Ajla 35,1 9,5 44,6
3. Smaka Senedin 32,8 9,5 42,3
4. Topić Zineta 33,6 8,5 42,1
5. Smriko Fatima 29,8 7,5 37,3
Zaključeno sa rednim brojem 5.
Odsjek: Održavanje (O)
1. Begić Nadia 40,0 15,0 55,0
2. Mujanović Almin 39,7 15,0 54,7
3. Šabić Anes 31,2 7,0 38,2
4. Huskić Ajla 28,9 8,5 37,4
Zaključeno sa rednim brojem 4.
Odsjek: Inženjerska i poslovna informatika (IPI)
1. Topalbegović Lejla 37,0 17,5 54,5
2. Mešinović Alem 38,1 16,0 54,1
3. Dohranović Almin 38,7 14,5 53,2
4. Trako Nejla 38,1 15,0 53,1
5. Begić Amer 36,5 16,5 53,0
6. Alibegović Surejja 38,0 14,5 52,5
7. Jašarević Nimrodel 37,4 13,0 50,4
8. Burić Sedina 37,7 12,0 49,7
9. Kadrić Adin 36,6 12,5 49,1
10. Zukić Nina 35,6 13,0 48,6
11. Bilić Ajnur 35,5 10,5 46,0
12. Jonjić Alena 32,0 14,0 46,0
13. Bajramović Ilma 34,8 10,5 45,3
14. Kratina Kemal 34,3 10,0 44,3
15. Handanagić Harun 34,3 9,5 43,8
16. Šarić Hanad 32,6 11,0 43,6
17. Brdarević Ajla 30,4 13,0 43,4
18. Softić Rijad 30,4 13,0 43,4
19. Rajković Branko 33,2 9,5 42,7
20. Kljun Rijad 29,3 11,5 40,8
21. Huseinagić Amna 33,6 7,0 40,6
22. Trtak Faris 34,6 6,0 40,6
23. Suljić Denis 32,0 8,0 40,0
24. Šuta Lamija 28,9 11,0 39,9
25. Valentić Amar 34,5 5,0 39,5
26. Kovač Edvin 27,9 10,5 38,4
27. Jašarević Dina 29,1 8,5 37,6
28. Hadžić Hana 29,6 8,0 37,6
29. Gračić Elvis 25,8 5,0 30,8
Zaključeno s rednim brojem 29.
Odsjek: MAŠINSTVO – trogodišnji studij – redovan
1. Hrustić Selma 39,5 18,5 58,0
2. Kermo Semra 38,8 17,5 56,3
3. Bičakčić Denis 34,5 15,5 50,0
4. Mujkić Edin 37,6 11,5 49,1
5. Šabić Berina 35,7 13,0 48,7
6. Mehinagić Emir 33,4 14,0 47,4
7. Ajanović Eldin 35,1 12,0 47,1
8. Majdanac Zerin 31,3 7,5 38,8
9. Šero Nejra 32,0 6,5 38,5
10. Orlović Hamza 27,3 7,0 34,3
11. Korić Mahdi 23,4 10,0 33,4
Zaključeno sa rednim brojem 11.
Odsjek: MAŠINSTVO (M) – trogodišnji studij redovan-samofinasirajući
1. Bureković Adna 31,5 10,50- 42,0
Zaključeno sa rednim brojem 1.
Odsjek: Dizajn i tehnologije u drvopreradi (DTD)– trogodišnji studij
1. Alihodžić Aiša 40,0 20,0 60,0
2. Omić Emina 37,9 12,5 50,4
3. Dizdarević Almedin 37,8 11,0 48,8
4. Delić Berina 33,3 10,0 43,3
5. Durmić Sabina 33,6 8,0 41,6
6. Omerdić Eldar 30,4 11,0 41,4
7. Ahmetspahić Senida 31,2 9,5 40,7
8. Đulan Aner 28,9 11,5 40,4
9. Mujkanović Hamza 31,3 8,5 39,8
10. Bišić Majid 31,4 7,5 38,9
11. Mujagić Ilma 30,7 6,5 37,2
12. Delić Belmina 26,3 9,5 35,8
13. Garanović Harun 30,2 4,5 34,7
14. Kokić Abdulah 22,6 7,0 29,6
Zaključeno sa rednim brojem 14.

 

Napomena:

Kandidatu Husejnović Almedinu koji se prijavio na SP IDP je prestao status redovnog studenta Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, te je nakon prestanka statusa redovnog studenta 2012. godine ispisan sa Fakulteta. S tim u vezi, a shodno odredbama člana 241. stav 2. i člana 242. stav 3. Statuta Univerziteta u Zenici kandidat nema pravo upisa na redovni studij na Mašinski fakultet te njegova prijava nije ni razmatrana.

 

Na objavljenu preliminarnu rang listu kandidati mogu uložiti prigovor najkasnije tri dana od dana objavljivanja iste.

 

Upis primljenih kandidata će se obaviti u periodu od 13.07.2020. do 17.07.2020. godine.

Primljeni kandidati koji u naprijed utvrđenom terminu ne izvrše upis smatrat će se da su odustali od upisa na studijski program na koji su aplicirali.

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This