+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

PRELIMINARNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA AKADEMSKE 2019/20. GODINE Drugi upisni rok

by | sep 20, 2019 | Obavještenja

REDOVAN STUDIJ

Red.

br.

PREZIME I IME Opći kriterij Posebni

kriterij

Takmiče-nja od značaja za studij UKUPNO BODOVA
Prosjek ocjena/

bodovi

Matem. i fizika/informatika
Odsjek: Inženjerski dizajn proizvoda  
1. Glavić (Haris) Adin 32,0 8,0 0,0 40,0
2. Bečić (Elvedin) Faris 27,2 8,0 0,0 35,2
  Zaključno sa rednim brojem 2.  
Odsjek: Menadžment proizvodnim tehnologijama  
                   1. Isaković (Bajram) Emir 39,2 12,0 0,0 51,2
                   2. Bajrić (Zahid) Mustafa 36,8 13,5 0,0 50,3
                   3. Berbić (Faruk) Ahmed 34,4 11,2 0,0 45,6
                   4. Fejzović (Elmir) Eldar 29,6 10,0 0,0 39,6
                   5. Plančić (Hasan) Samil  32,0 7,0 0,0 39,0
                   6. Smriko (Rešid) Armin 30,4 6,0 0,0 36,4
  Zaključno sa rednim brojem 6.  
Odsjek : Inženjerska ekologija  
1. Mujčić (Fahrudin) Fahrudina 28,0 10,0 0,0 38,0
2. Esko (Faruk) Džan 28,0 8,0 0,0 36,0
3. Šarić (Edin) Emin 27,2 6,4 0,0 33,6
4. Đulić (Mevludin) Amna 25,6 6,0 0,0 31,6
  Zaključno sa rednim brojem  4.  
Odsjek: Održavanje  
1. Haseljić (Faruk) Belma 33,6 9,5 0,0 43,1
2. Tutnjić (Nazif) Naida 31,6 11,0 0,0 42,6
  Zaključno sa rednim brojem 2.  
Odsjek: Inženjerska i poslovna informatika  
1. Durak (Mehemed) Senad 38,4 19,6       0,0 58,0
2. Muharemović (Hadis) Elhad 38,0 18,0 0,0 56,0
3. Haddad (Abdelmadjid) Amina 40,00 15,2 0,0 55,2
4. Mujaković (Dževad) Dženita 40,0 15,2 0,0 55,2
5. Begić (Faruk) Amir 32,8 14,5 0,0 47,3
6. Trako (Abaz) Mirza 39,2 7,2 0,0 46,4
7. Burić (Mehmedalija) Mehmedalija 29,6 15,0 0,0 44,6
8. Dizdarević (Mirzet) Lejla 29,6 14,0 0,0 43,6
9. Mešanović (Alija) Dino 33,6 8,4 0,0 42,0
10. Okan (Vehid) Nadija 28,8 11,2 0,0 40,0
11. Avdispahić (Mahira) Hana 29,6 9,0 0,0 38,6
12. Grabus (Entezam) Emin 26,4 11,2 0,0 37,6
13. Sofić (Đulaga) Lamija 25,6 10,5 0,0 36,1
14. Softić (Namir) Lejla 27,9 5,0 0,0 32,9
15. Hukić (Nizah) Anel 19,9 6,0 0,0 25,9
  Zaključno sa rednim brojem 15.  
Odsjek: Mašinstvo- trogodišnji studij  
1. Tursum (Muris) Nedžad 35,9 12,5 0,0 48,4
2.  Madeško (Fadila) Zulfo 34,5 10,0 0,0 44,5
3. Čivić (Sejad) Ensar 25,6 6,4 0,0 32,0
  Zaključno sa rednim brojem 3.    
Odsjek: Dizajn i tehnologije u drvopreradi –trogodišnji studij  
1. Šaranović (Benjamin) Rašid 28,8 13,6 0,0 42,4
2. Isaković (Mehmed) Kanita 32,8 7,2 0,0 40,0
3. Batina (Zvonko) Mateo 28,1 10,4 0,0 38,5
4. Alispahić (Sidik) Ajdin 28,8 9,2 0,0 38,0
5. Mlačo (Eldar) Damir 29,6 7,2 0,0 36,8
6. Pihljak (Muhamed) Namik 28,0 8,4 0, 36,4
7. Kotorić (Samir) Almedin 29,6 6,4 0,0 36,0
8. Behrem (Fikret) Emir 25,6 7,2 0,0 32,8
9. Hadžisejdić (Armin) Kenan 20,8 8,0 0,0 28,8
10. Sivro (Semir) Amer 20,8 6,0 0,0 26,8
  Zaključno sa rednim brojem 10.  

Na objavljenu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Naučno-nastavnom vijeću fakulteta u roku od tri dana  od dana objavljivanja liste.

 Upis kandidata primljenih u drugom upisnom roku obaviće se u periodu od 23. septembra do 27. septembra 2019. godine.

NAPOMENA: Primljeni studenti koji ne izvrše upis u naprijed utvrđenom terminu smatrat će se da su odustali od upisa na studijski program na koji su aplicirali.

 

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This