+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Predstavnici Mašinskog fakulteta UNZE posjetili Mašinski fakultet u Beogradu

by | feb 14, 2018 | Posjete

Dana 09.02.2018. godine predstavnici Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici: v.prof.dr. Fuad Hadžikadunić – dekan, prof. dr. Nedeljko Vukojević – prodekan za NIR i v.prof.dr. Amra Talić-Čikmiš – Prodekanesa za NiSP su boravili u zvaničnoj posjeti Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U dekanatu Fakulteta goste su primili: prof.dr. Radivoje Mitrović – dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr. Ljubodrag Tanović – prodekan za nastavu, prof.dr. Nenad Zrnić – prodekan za međunarodnu saradnju i prof. dr. Marko Miloš.

Zvanična posjeta je upriličena sa ciljem razmjene informacija iz domena postojećih i novih studijskih programa, naučno-istraživačkog djelovanja, saradnje sa privredom i učešća u međunarodnim projektima obje Institucije. U tom smislu prepoznata su područja sličnosti i specifičnosti, te mogućnosti dalje zajedničke saradnje. Potrebno je, pored ostalog, spomenuti da Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici i ove godine učestvuju u zajedničkim aplikacijama za ERASMUS+programe. Također, u dosadašnjem periodu tokom niza godina, međusobna saradnja postoji i u domenu naučno-istraživačkog djelovanja kroz realizaciju doktorskih disertacija i istraživanja, kao i drugih oblika saradnje.

U sagledavanju laboratorijskih kapaciteta i mogućnosti saradnje u primjeni opreme za istraživanja, izvršen je obilazak nekoliko laboratorija. Uvaženi prof. dr. Bojan Babić, kao Šef Katedre za proizvodno mašinstvo,  je predstavio određene laboratorijske kapacitete unutar oblasti proizvodnog mašinstva, a mlade kolege doktoranti Nikola Lukić i Ivan Danilov praktično demonstrirali područje istraživanja i primjenu robota u okviru Laboratorije za kibernetiku i mehatronske sisteme, te Laboratorije za automatizaciju proizvodnih procesa. Zatim su, na čelu sa uvaženim profesorom prof. dr. Markom Milošem, predstavnici Formula Studentskog tima “Drumska strela” predstavili model “Drumska strela 2017”, koja je šesta formula koju je isprojektovao tim koji broji preko 50 studenata Univerziteta u Beogradu, a sa kojom su osvojene značajne nagrade na svjetskom takmičenju studenata iz ove oblasti. Nakon toga, predstavljen je najveći podzvučni aerotunel u Evropi u Laboratoriji za aerotehniku Katedre za vazduhoplovstvo, a koji služi za ispitivanje aerodinamičkih performansi modela aviona, automobila, vozova, mostova, itd. U tunelu se može ostvariti strujanje sa brzinom do 420 km/h. Zatim, uvaženi prof. dr. Cvetko Crnojević je predstavio kapacitete i oblasti primjene opreme u okviru Laboratorije za mehaniku fluida.

Vijest također možete pročitati i iz ugla Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Predstavnici Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici se ljubazno zahvaljuju uvaženom prof. dr. Mitović Radivoju – dekanu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, uvaženim Prodekanima, te ostalim uvaženim profesorima, na ljubaznom prijemu i daljoj prilici za saradnju.

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This