+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Predstavnici UNZE boravili u radnoj posjeti “1 Decembrie 1918” Univerzitetu Alba lulia

by | maj 2, 2018 | Posjete

U periodu od 22. do 28. 04. 2018. predstavnici Univerziteta u Zenici: v.prof.dr. Malik Čabaravdić – prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta, prof. Amra Muslić-Halilović – koordinator za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju, v.prof.dr. Fuad Hadžikadunić – dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, su u okviru ERASMUS + programa mobilnosti boravili u radnoj posjeti ”1 Decembrie 1918” Univerzitetu Alba Iulia. U okviru EARASMUS + programa učešće su uzeli predstavnici Univerziteta/Fakulteta iz: Rumunije, Bosne i Hercegovine, Poljske, Rusije, Australije, Kolumbije, Španije, itd. Program je obuhvatio niz svakodnevnih predavanja i prezentacija, radnih sastanaka i drugih aktivnosti u cilju: razmjene iskustava, jačanja kvaliteta kroz mobilnost, razvoja dalje saradnje u okviru mreže i pojačanja mobilnosti između institucija, otvaranje saradnje između pojedinih Univerziteta/Fakulteta na polju razvoja programa i naučno-istraživačkih aktivnosti. Kroz posebne aktivnosti ‘International week’ programa izvršena je prezentacija Univerziteta u Zenici, a konkretnije aktivnosti su provedene kroz učešće u ‘The 5th Exploratory Workshop -Internationalisation of higher education: Challenges and rewards’. Također, posebne aktivnosti bile su usmjerene i na povezivanje fakulteta, te je održan i radni sastanak tehničkih fakulteta sa UAI, UNZE i Penza State University (Rusija), sa akcentom na oblastima pogodnim za saradnju. Date su osnove za pripremu zajedničkog projekta i dalje saradnje. Također, sa aspekta proširenja informacija i saradnje u okviru tehničkih disciplina izvršena je posjeta u dvije kompanije: StarAssembly (proizvodnja 210.000 automobilskih mjenjačkih reduktora/god. za DAIMLER, 460 zaposlenih), IPEC (proizvodnja 3000 kom./smjeni porcelanskog posuđa za IKEU, 800 zaposlenih). Značajna karakteristika obje kompanije, pored ostalog, je primjena automatizovanih/robotskih sistema). Jedan od ciljeva je bio prikaz uspješne primjene koncepta ”automated defect detection management system based on machine learning and computer vision” na robotskim aplikacijama u procesu proizvodnje, kao projekta koji vodi uvažena profesorica Kadar, te mogućnost zajedničke saradnje u toj oblasti.

Ljubazno se zahvaljujemo Menadžmentu ”1 Decembrie 1918” Univerziteta Alba Iulia, Uredu za internacionalnu saradnju, te svim zaslužnim za izuzetan ‘domaćinski’ i profesionalni odnos, kao i izuzetno svrsishodno provedeno vrijeme svih učesnika.

Naravno, zahvalnost upućujemo i našem Uredu za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, gospodinu Rektoru i gospodinu Prorektoru, te ostalim zaslužnim, za značajan doprinos i napredak u ovoj veoma bitnoj oblasti saradnje sa drugim Univerzitetima/Fakultetima i mobilnosti.

U toku mjeseca maja, najavljen je dolazak 6 kolegica i kolega sa ”1 Decembrie 1918” Univerziteta Alba Iulia na naš Univerzitet u Zenici u okviru daljih aktivnosti vezanih za ERASMUS plus mobilnost.

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This