+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Poziv na javnu odbranu magistarskog rada kandidatkinje Sare Jerkić, dipl. inž. maš.

by | dec 7, 2022 | Dešavanja, Obavještenja

UNIVERZITET U ZENICI
MAŠINSKI FAKULTET U ZENICI

 

O B J A V L J U J E
JAVNU ODBRANU MAGISTARSKOG RADA KANDIDATKINJE
SARE JERKIĆ, dipl. inž. maš.

POD NASLOVOM:

„OPTIMIZACIJA KOŠA POTKOLJENE PROTEZE KORIŠTENJEM 3D-SCAN/CAD/CAE/PRINT TEHNOLOGIJA“

 

pred Komisijom u sastavu:

  1. r. prof. dr. Nermina Zaimović-Uzunović, Mašinski fakultet u Zenici, Univerzitet u Zenici, predsjednik Komisije,
  2. v. prof. dr. Fuad Hadžikadunić, Mašinski fakultet u Zenici, Univerzitet u Zenici, mentor i član Komisije,
  3. doc.dr. Mirza Oruč, Medicinski fakultet u Zenici, Univerzitet u Zenici, komentor i član Komisije,
  4. v.as.mr. Kenan Varda, Mašinski fakultet u Zenici, Univerzitet u Zenici, sekretar Komisije.

 

Javna odbrana magistarskog rada će se održati
7. decembra (srijeda) 2022. godine, sa početkom u 16:30 sati
u prostorijama Mašinskog fakulteta u Zenici.

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This