+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Dana 02.03.2017. godine u sklopu posjete Zeničko-dobojskom kantonu, Univerzitet u Zenici je posjetila gospođa Melika Mahmutbegović – potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine. U rektoratu Univerziteta u Zenici je upriličen zvaničan doček uvažene gospođe Potpredsjednice sa saradnicima i Premijera Zeničko-dobojskog kantona gosp. Miralema Galijaševića sa saradnicima. U ime Rektora Univerziteta u Zenici domaćin je bio prof. dr. Enes Hašić – prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici, a dočeku su prisustvovali prof. dr. Hasan Mahmutović – prorektor za finansije i razvoj Univerziteta u Zenici, prof. dr. Enes Bikić – dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, v.prof.dr. Fuad Hadžikadunić – dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici i prof. Amra Muslić Halilović – koordinator za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Zenici.

Nakon ugodnog i veoma konstruktivnog razgovora u Rektoratu Univerziteta u Zenici uvažena gospođa Potpredsjednica i uvaženi Premijer su sa gostima posjetili Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici gdje su prezentirane osnovne informacije o ovoj organizacionoj jedinici Univerziteta u Zenici, broju studenata, prostornim i kadrovskim potencijalima, broju matičnih katedri, laboratorija i centara. U sklopu kratke posjete gosti su posjetili iDEALab centar, gdje je kolega v.as.mr.sc. Denis Spahić objasnio namjenu ovog centra i prikazao neke od dosadašnjih sjajnih rezultata.

Nakon posjete Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, uvaženi gosti su posjetili zgradu Pravnog i Ekonomskog fakulteta, gdje je prof. dr. Enes Bikić prikazao predivne prostorne i druge potencijale Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Kolektiv Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici se zahvaljuju na časti koja im je ukazana posjetom uvažene gospođe Melike Mahmutbegović – potpredsjednice Federacije Bosne i Hercegovine sa saradnicima, te uvaženog Premijera Zeničko-dobojskog kantona gosp. Miralema Galijaševića sa saradnicima, uz ukupnu posjetu uvaženih gostiju Kabinetu Rektora Univerziteta u Zenici, te Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Arhive

Share This