+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

POSJETA UVAŽENIH PROFESORA FAKULTETA INŽENJERSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU U OKVIRU CEEPUS PROJEKTA MOBILNOSTI

by | apr 13, 2022 | Posjete

U okviru realizacije mobilnosti nastavnika CEEPUS mreže M-0304-2122-152512. imali smo čast ugostiti uvažene kolege v.prof.dr Velibora Isailovića i doc.dr. Nenada Kostića sa Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. U okviru planiranih aktivnosti obavljeni su radni sastanci i izvršena je razmjena informacija u vezi oblasti djelovanja oba Fakulteta u cilju razvoja dalje saradnje i mogućih učešća u oblasti NIR-a, učešća na konferencijama, objavljivanja naučnih radova u časopisima, saradnje na istraživanjima i projektima u okviru oblasti istraživanja srodnih katedri, odnosno svih katedri generalno. Izvršena je prezentacija dijela kapaciteta laboratorija i opreme na našem Fakultetu.

Veoma interesantno predavanje studentima odsjeka IDP održao je uvaženi profesor v.prof.dr. Isailović na temu kompjuterskog modeliranja slušnog sistema čovjeka sa posebnim akcentom na FEM modeliranje ‘cochlea-e’, a u okviru projekta ‘The Realistic Three-Dimensional Model of the Middle and Inner Ear/Realistični tro-dinemzionalni model srednjeg i unutrašnjeg uha’ istraživanja u okviru projekta FP7. Izvršen je i kratki prikaz korištenja FEM analiza u oblasti ‘kontaktnih problema’, kao i oblasti numeričkih simulacija na modelima ‘stentova’ kod kardiovaskularnih primjena. Također, uvaženi profesor doc. dr. Kostić je dao dodatne informacije u vezi razvoja i primjene numeričkih metoda i softvera, a potrebno je posebno istaknuti razvoj originalnog solvera PAK. Od srca se zahvaljujemo uvaženim kolegama v.prof.dr Isailoviću i doc.dr. Kostiću na veoma sadržajnim aktivnostima i informacijama u okviru posjete, te na spremnosti za saradnju u nekoliko oblasti od interesa oba Fakulteta.

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This