+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Dana 04.04.2016. godine studenti treće i četvrte godine odsjeka Inženjerska ekologija Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici u grupi sa studentima II ciklusa studija Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara su obavili posjetu nekoliko kompanija koje se nalaze u regiji Srednje Bosne i to: TE „Kakanj“, FIS Vitez (pogon za proizvodnja peleta), MHE „Čajdraš“ i toplana na biomasu u mjestu Nemila, a koju je organizovao doc. dr. Nusret Imamović.

U TE Kakanj studenti su imali priliku vidjeti sistem praćenja odnosno monitoring emisije otpadnih gasova iz procesa koji se odvijaju u Termoelektrani, a zatim i sistem prikupljanja, iskorištavanja, prečišćavanja i vraćanja vode iz rijeke Bosne, koja se koristi za same procese.

U firmi FIS d.o.o Vitez studenti su se upoznali sa kompletnim procesom proizvodnje drvenog peleta.

Prilikom posjete Hidroelektrani u Čajdrašu, koja je u vlasništvu JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, studenti su imali priliku vidjeti i čuti kako je potekla sama ideja stvaranja mini hidroelektrane (0,5 MW) kao i proces iskorištavanja snage vode za proizvodnju električne energije, gdje se ranije višak vode ispuštao, a sada se iskorištava za proizvodnju električne energije.

Posljednja tačka jednodnevne posjete bila je Toplani na biomasu instalisane snage 3 MW koja se nalazi u mjestu Nemila, a koja je u vlasništu JP „Grijanje“ Zenica. Toplana koju pokreće drvna biomasa radi na nivou jedne trećine svojih kapaciteta toplificirajući konzum od 80 domaćinstava.

Pri povratku u Zenicu, studenti II ciklusa studija Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara su posjetili laboratorije Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, gdje ih je dočekao dekan fakulteta doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić.

Može se reći da je ova posjeta termoenergetskim postrojenjima sa akcentom na sisteme obnovljivih izvora energije, bila svojevrsna pripremna za studijske posjete univerzitetima u EU. Naime, grupa od 5 studenata Mašinskog fakulteta u Zenici i 5 studenata Mašinskog fakulteta Mostar obaviti će u maju i junu ove godine studijsku posjetu Bratislavi (STU-Slovački tehnički univerzitet) i Sofiji (Mašinski fakultet u Sofiji) u okviru Tempus projektu RESI – projekta „Renewable Energy Studies in Western Balkan Countries“.

Arhive

Share This