+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Posjeta profesora Fakulteta za elektrotehniku, strojarstvo i brodogradnju (FESB) Sveučilišta u Splitu

by | okt 27, 2017 | Posjete

Dana 26. i 27. 10. 2017. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici je upriličena posjeta uvažene profesorice doc. dr. Jozić Sonje, te profesora v.prof.dr. Lela Branimira – prodekana za nastavu i v.prof.dr. Ljubenkov Borisa – prodekana za znanost, istraživanje i stručni rad sa Fakulteta za elektrotehniku, strojarstvo i brodogradnju (FESB) Sveučilišta u Splitu.

Nakon nekoliko posjeta upriličenih tokom godine na nivou Univerziteta/Sveučilišta i saradnje među fakultetima putem Green Tech mreže i učešća na Konferenciji ova je posjeta, između ostalog, imala za cilj sagledavanje svih kapaciteta (prije svega laboratorijskih) Mašinskog fakulteta Univerziteta za razvoj dalje saradnje između unstitucija.

Stoga je prvog dana posjete upriličen obilazak Laboratorija za obradu rezanjem i alatne mašine (LORAM) sa prikazom kapaciteta opreme laboratorija, kadrovskih i stručnih kapaciteta, saradnje sa privredom, rada u znanstveno-istraživačkom domenu, itd.

Narednog dana prikazani su kapaciteti laboratorija: za mjernu tehniku, za mehaniku fluida i hidrauliku, za dizajn i tehnologije u drvopreradi, za okolinski monitoring, za primijenjenu mehaniku, te iDEALab centra. U toku obilaska svih laboratorija razgovarano je o područjima u kojima je moguće ostvariti saradnju.

U periodima između posjeta laboratorijama održavani su zajednički kratki radni sastanci sa profesorima Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Također, u Rektoratu Univerziteta u Zenici je upriličen zajednički sastanak sa gospodinom Rektorom Univerziteta u Zenici – prof. dr. Kukić Damirom, gdje je, između ostalog, podcrtan značaj dalje zajedničke saradnje i veoma velika želja za istom na oba nivoa, kako Univerziteta u Zenici i Sveučilišta u Splitu, tako i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici i Fakulteta za elektrotehniku, strojarstvo i brodogradnju (FESB) Sveučilišta u Splitu.

Izvršena je i posjeta Metalurškom institutu ”Kemal Kapetanović”, gdje je direktor doc. dr. Seferović Raif sa saradnicima prikazao značajne kapacitete u smislu prilike za moguću saradnju.

Svakako, želja za zajedničkom saradnjom u taksativno naznačenim domenima je iskazana kroz potpisivanje Sporazuma o saradnji između Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici i Fakulteta za elektrotehniku, strojarstvo i brodogradnju (FESB) Sveučilišta u Splitu, a na temelju postojećeg potpisanog Sporazuma o saradnji Univerziteta u Zenici i Sveučilišta u Splitu.

Uvaženoj profesorici i profesorima/prodekanima se najiskrenije zahvaljujemo na ukazanoj časti ovakvom posjetom, te iskazanoj želji za dalju zajedničku saradnju. Svakako, zahvaljujemo se uvaženom Dekanu Fakulteta za elektrotehniku, strojarstvo i brodogradnju (FESB) Sveučilišta u Splitu – prof. dr. Gotovac Svenu za iskazanu spremnost za dalju saradnju.

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This