+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Dana 01.12.2016. godine Univerzitet u Zenici, su posjetili gđa Susanne Mattis – Ataše Ambasade Savezne Republike Njemačke u Sarajevu, te uvaženi prof. em. dr. dr. Friedrich Naumann. U rektoratu Univerziteta u Zenici je upriličen doček od strane gospodina rektora prof. dr. Dževada Zečića, a prijemu gostiju su prisustvovali: v.prof.dr. Malik Čabaravdić – prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta UNZE, doc. dr. Amela Ćurković – šef odsjeka za Njemački jezik i književnost Filozofskog fakulteta UNZE, doc. dr. Fuad Hadžikadunić – dekan Mašinskog fakulteta UNZE, Amra Muslić – Halilović – prof. eng. jez. i knjiž. – koordinator za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju UNZE i v.prof.dr. Hasan Avdušinović – prodekan za NIR Fakulteta za metalurgiju i materijale UNZE..

Svrha sastanka, između ostalog, je bilo zvanično uručenje donacije Ambasade Savezne Republike Njemačke Univerzitetu u Zenici, odnosno Filozofskom fakultetu UNZE, Fakultetu za metalurgiju i materijale UNZE, te Mašinskom fakultetu UNZE.

Nakon prezentacije veoma vrijedne bibliotečke građe u okviru dijela donacije za Filozofski fakultet UNZE, zatim mjerne opreme u okviru dijela donacije za Fakultet za metalurgiju i materijale, gosti su posjetili dio objekata i dio laboratorija Mašinskog fakulteta UNZE, a u svrhu kratke prezentacije fakulteta i prikaza opreme iz dijela donacije. Uvaženi gosti su posjetili iDEAlab prostor, gdje je izvršena prezentacija centra i ukazano na njegovu osnovnu namjenu u cilju podsticanja i razvoja studentskog preduzetništva i inovativnosti. Zatim, izvršena je posjeta Laboratoriju za primijenjene mehanike, gdje je prikazana naručena sofisticirana oprema za mjerenje deformacija u okviru donacije, ali i ostala oprema ovoga laboratorija, te opisan način i rezultati dosadašnjeg rada laboratorije za potrebe visokoobrazovnog procesa, naučno-istraživačkog domena i saradnje sa privredom u stručnom i naučnom domenu.

U ime kolektiva Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici zahvaljujemo se Ambasadorici gđi Christiane Hohmann, Atašeu gđi Susanne Mattis, te prof. em. dr. dr. Friedrich Naumann-u  na značajnoj donaciji Ambasade Savezne Republike Njemačke.

Arhive

Share This