+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Dana 31.10.2016. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici je upriličen radni sastanak sa menadžmentom renomirane kompanije MANN+HUMMEL BA J.S.C. Tešanj. Menadžment Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici je imao čast biti domaćin uvaženim gostima: gosp. Mahmut Galijašević – generalni direktor Kompanije, gosp. Mirza Mustafić – tehnički direktor proizvodnje i gosp. Adnan Softić – voditelj odjela. Sastanku su također prisustvovali: doc.dr. Fuad Hadžikadunić – Dekan Mašinskog fakulteta UNZE, v.prof.dr. Malik Čabaravdić – Prorektor za međunarodnju saradnju i osig. kvaliteta UNZE i Član Katedre za automatizaciju i mjeriteljstvo na MF UNZE, v.prof.dr. Amra Talić-Čikmiš – Prodekan za NiSP MF UNZE, prof. dr. Sabahudin Ekinović – Šef Katedre za proizvodne tehnologije, prof. dr. Darko Petković – direktor CIP UNZE i Šef Katedre za održavanje, doc. dr. Nusret Imamović – član Katedre za ekološko inženjerstvo, doc. dr. Ibrahim Plančić – član Katedre za proizvodne tehnologije, doc. dr. Damir Ćurić – direktor livnice ”Novi život” Zenica i v.as.mr. Denis Spahić – član Katedre za Konstrukcije i CAD tehnologije i koordinator iDEALab centra. Na izuzetno ugodnom sastanku je naglašeno da saradnja visokoobrazovne institucije i privrednih subjekata jeste jedini ispravan način rada i djelovanja, kako u cilju obrazovanja kvalitetnih kadrova, tako i u smislu naučno-istraživačkog i stručnog djelovanja. Uz podsjećanje na do sada zadovoljavajuću saradnju sa ovom renomiranom Kompanijom usaglašena su razmišljanja da se pravci dalje saradnje mogu još pojačati u domenima kao što su: provođenje prakse studenata, stipendiranja studenata, razvoj dalje saradnje u domenu NIR-a, izrade diplomskih radova, razmjena stručnog osoblja kroz Trening centar Kompanije i u okviru nastave na Fakultetu, učešće u konkretnim projektima vezanim za interes kompanije u cilju razvoja proizvoda, optimizacije procesa ili proizvoda, itd. Na sastanku su dogovoreni konkretni pravci dalje saradnje, kao i konkretni zadaci čije će se izvršenje pratiti fazno. Također, naglašeno je da Mašinski fakultet u cilju praćenja trendova i zahtjeva privrede, za čije potrebe se između ostalog i školuju kadrovi, u inoviranju četvorogodišnjeg ciklusa studija očekuje učešće i ove renomirane kompanije sa svojim prijedlozima. Nakon sastanka predstavnici Kompanije su obišli dio laboratorija sa savremenom opremom, a u toku obilaska su se definirala još 3 moguća oblika konkretne međusobne saradnje Fakulteta i Kompanije.

U ime kolektiva Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici predstavnicima renomirane kompanije MANN+HUMMEL BA J.S.C. Tešanj na čelu sa Direktorom gosp. Galijaševićem, kao i Kompaniji u cjelosti, izražavamo zahvalnost od srca za ovakvu posjetu i izraženu spremnost za dalju saradnju.

Arhive

Share This