+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

POSJETA MENADŽMENTA FABRIKE GS-TMT TRAVNIK CENTRU ZA INOVATIVNOST I PREDUZETNIŠTVO I MAŠINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI

by | jun 18, 2021 | Posjete

Gosti Mašinskog fakulteta i Centra za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici dana 16.06.2021bili su vlasnica i direktor Snježana Köpruner i izvršni direktor Muamer Trako dipl.ing. Nakon pozdravnih riječi dekana Mašinskog fakulteta v.prof.dr Fuada Hadžikadunića razgovaralo se o sadašnjoj i budućoj saradnji, kvalitetu izlaznih znanja, kompetencija i vještina studenata koji dolaze sa UNZE u ovu firmu, nedostacima organizacijskih znanja na pojedinim odsjecima a posebno o potrebi veće integracije praktične nastave u nastavne sadržaje na MF UNZE. U tom smislu prof.dr Darko Petković je predstavio model razvoja dualnih studija u regionu Srednje Bosne čiji bi bio nosilac Univerzitet u Zenici a u kojem je svoj interes za učešće već iskazao veći broj kompanija iz Zenice, Tešnja, Travnika, Viteza i Busovače. U tom smislu dogovoreno je da se ovaj model predstavi i stranim ambasadama i privrednim predstavništvima u BIH, komorama i drugim akterima kako bi se otvorio širi osmišljen nastup ka razvoju dualnog studija u BiH. Govorilo se i o dosadašnjim rezultatima projekta  Erasmus+ DUALSCI – Strengthening capacities for implementation of dual education in BH higher education – Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u sektoru visokog obrazovanja u BIH, te posebno o značaju zakonskog okvira za organizaciju i implementaciju modela dualnog obrazovanja (ugovorne relacije s kompanijama, izbor mentora praktičnog rada, finansiranje dualnog obrazovanja, kakve ugovore sklapaju i sa kim fabrički mentori, ko bira fabričke mentore, i dr.), kakav je zakonski okvir koji sve to treba da prati, sa kim ugovor potpisuju studenti i dr.)  Prof. Petković je zamolio uvaženu direktoricu gđu Köpruner, s obzirom na bogato iskustvo u poslovanju u Njemačkoj i Austriji, da pomogne u ovom projektu svim učesnicima iz BIH transferom ove dobre prakse i iskustava kao i iskustva koje kompanija ima u dualnom pristupu u saradnji sa srednjim školama. Posebnu pažnju gosti su iskazali za tehnologije ‘reverzibilnog inženjerstva’ (Reverse Engineering), te je u tom smislu dogovoreno da se urade određena skeniranja objekata od šireg društvenog interesa o kojima se kompanija GS-TMT Travnik brine. U tom smislu gostima je prezentirana značajna oprema i resursi IDEA-lab centra, a domaćin u ovom dijelu posjete bio je kolega mr. Ernad Bešlagić, koji je prezentirao opremu za 3D skeniranje i printanje, te govorio o samoj metodologiji rada. Nakon IDEA-laba gostima je prezentirana ispitna oprema vjetrotunela sa pripadajućom opremom za istraživanja optimalnih oblika lopatica horizontalnih vjetroturbina koji su dio istraživanja kolege mr. Bešlagića, a koji mogu sa proizvodnog aspekta biti interesantni za GS TMT. Ljubazno se zahvaljujemo uvaženoj direktorici gđi Köpruner, kao i kolegi izvršnom direktoru gosp Muameru Traki dipl. inž. na uvijek prisutnoj spremnosti za dalju saradnju kompanije GS-TMT i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Ponosni smo, također, na činjenicu da značajan broj kolegica i kolega završenika Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici čine razvojni i proizvodni kadar ove cijenjene kompanije. Svima želimo dobro zdravlje i dalje poslovne uspjehe.

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This