+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

U sklopu aktivnosti na pripremi za otvaranje studija Dizajn i Tehnologije u Drvopreradi (DTD) na Mašinskom fakultetu UNZE dekan MF prof.dr Fuad Hadžikadunić i direktor CIP UNZE prof.dr Darko Petković su posjetili Laboratorij za ispitivanje proizvoda od drveta LIND u Zenici i TP Zenica. Domaćini su predstavnike UNZE upoznali sa djelokrugom rada u laboratoriji, planovima za nabavku nove opreme te širim spektrom aktivnosti koje se provode u TP Zenica. Laboratorija LIND (http://www.zeda.ba/service/lind/) je zvanično otvorena u novembru 2012. godine, a tokom 2013. godine su provedene aktivnosti na akreditaciji laboratorije kod BATA instituta (Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine). Od oktobra 2013. godine LIND je zvanično aktreditovana laboratorija. Delegacije Evropske Unije u BiH za ovaj Projekat dodijelila je sredstva u iznosu od 499.998,00 EUR, a sufinansijeri projekta su bili: Agencija ZEDA, REZ agencija, Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH I Vlada ZE-DO kantona. Predstavnici UNZE predstavili su koncept studija DTD te očekivanu saradnju sa LIND laboratorijom kao značajnim mjestom za buduću edukaciju studenata u oblastima kojima se LIND bavi.  U razgovoru su elaborirani i odgovori kompanija na upitnike i ankete koje trenutno rade predstavnici CIP UNZE i Privredne komore ZDK, a predstavnici LIND-a su ponudili svoje resurse i saradnju sa kompanijama u BIH za dalje kvalitativno i kvanititativno sagledavanje stanja potreba BH drvoprerarđivačkog sektora u ciljju obrazovanja na visokoškolskim organizacijama.

Arhive

Share This