+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Posjeta Grupaciji Biesse – Italija

by | sep 14, 2018 | Posjete

U periodu od 05. do 08.09.2018. godine predstavnici Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, uz 40-ak predstavnika kompanija iz oblasti drvne industrije, Privredne/Gospodarske komore FBiH, ZEDA, itd., su kao članovi privredne delegacije BiH bili u poslovnoj posjeti Grupaciji BIESSE – Italija.

Poziv i organizacija ove posjete je upriličena od strane BH Service d.o.o. Vitez i Grupacije BIESSE.

Učesnici su upoznati sa značajnim brojem informacija iz domena razvoja BIESSE Group, načina poslovanja i značajnim postignutim rezultatima u oblasti proizvodnje najsavremenijih CNC mašina i ostalih sistema koji se koriste u oblasti drvoprerađivačke industrije. Upriličena je posjeta proizvodnim pogonima Biesse Group: Cosmec, Selco, RBO/Comil, BiesseEdge, itd. Izvršena je prezentacija Biesse System, projektovanja i optimizacije proizvodnih linija, zatim prezentacija organizacije servisne podrške u BiH, prezentacija softvera SOPHIA I bParts komponente. Obilaskom proizvodnih pogona izvršena je prezentacija tehnologije proizvodnje, patenata i svih dostignuća u proizvodnji mašina i automatskih sistema, a čija se proizvodnja i djelovanje zasniva na Industry 4.0 konceptu. Ukratko o BIESSE Group: 4100 zaposlenih širom svijeta, 1 industrijska grupa, 4 divizije i 12 proizvodnih cjelina, 14 mil. eura/god ulaganje u R&D, 200 registriranih patenata, 39 oblasti, 300 agenata prodaje, kupci u 120 zemalja (proizvođači namještaja, posebno dizajniranih elemenata, okvira vrata/prozora, elemenata za zgrade, nautičke i avio komponente).

Također, predmet edukativno/privredne posjete jeste bio i obilazak kompanije HSD Mechatronics, sa akcentom na proizvodnju pogonskih i upravljačkih sistema, koje koristi kompanija BIESSE Group, te značajan broj kompanija širom svijeta (za pogonske sisteme proizvodnih mašina, finu regulaciju kretanja složenih sistema, pogonske sisteme velikog momenta, robotske sisteme, itd.). Paleta proizvoda obuhvata: elektrovretena, smart motore, višeosne glave, multifunkcionalne modularne sisteme, itd.

Prilikom posjete kompaniji Wirutex hi-tech tools izvršen je obilazak pogona za proizvodnju alata za mašine za obradu drveta, plastike i aluminija sa posebnim akcentom na alate sa dijamantnim reznim segmentima.

Obilaskom proizvodnih pogona kompanije CMT učesnici su upoznati sa proizvodnim kapacitetima svjetskih razmjera za proizvodnju alata za bušenje, te ostalih alata složenih profila vrlo visoke kvalitete.

Ljubazno se zahvaljujemo menadžmentu kompanije BIESSE Group (posebno gosp. Studenu, gosp. Avdiću, gosp. Đurđeviću i ostalim saradnicima), te BH Service d.o.o. Vitez, na čelu sa gosp. doc.dr. Alanom Lisicom, na ugodnom i veoma korisnom upoznavanju sa novim tehnologijama proizvodnje i servisa savremenih mašina i alata.

Zadovoljstvo je istaći da će uskoro Univerzitet u Zenici biti dio značajne saradnje sa BIESSE Group korporacijom.

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This