+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Dana 26.08.2016. godine obavljena je posjeta dijelu pogona preduzeća MANN+HUMMEL BA J.S.C Tešanj od strane Dekana – doc. dr. Fuada Hadžikadunića i Prodekanese za NiSP – v.prof. dr. Amre Talić-Čikmiš, koji su imali zadovoljstvo biti u društvu uvaženog Direktora kompanije – gosp. Mahmuta Galijaševića, te gosp. Mirze Mustafića – direktora proizvodnje, gosp. Murisa Imamovića – rukovodioca montaže filtera zraka, gosp. Mladena Bilonića – rukovodioca odjela alatnice. Svrha posjete je bila višestruka, a u smislu upoznavanja sa određenim odjelima, mogućnostima zajedničke saradnje iz raznih domena, npr. primjene 3D printing tehnologije, istraživanja iz oblasti mjerenja protoka i simulacija tečenja mase za izradu filtera, optimizacije transporta i kretanja alata, itd. Pored navedenog, osnova posjete je bilo sagledavanje moguće teme za izradu diplomskog rada studentice Merime Ramić (stipendistice ove kompanije) iz domena realnih potreba firme, te su definisana dva trenutna moguća pravca.

Arhive

Share This