+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Dana 11.11.2016. godine delegacija Univerziteta u Zenici, na čelu sa rektorom prof. dr. sc. Dževadom Zečićem, boravila je u posjeti Sveučilištu u Splitu. Delegaciju su, pored Rektora, činili: prof.dr.sc. Hasan Mahmutović – prorektor za finansije UNZE, v.prof.dr.sc. Hasan Avdušinović – prodekan za NIR i v.prof.dr.sc. Farzet Bikić sa Fakulteta za metalurgiju i materijale, doc.dr.sc. Fuad Hadžikadunić – dekan i v.prof.dr.sc. Amra Talić-Čikmiš – prodekan za NiSP sa Mašinskog fakulteta, v.prof.dr.sc. Samir Lemeš – prodekan za NIR Politehničkog fakulteta, prof.dr.sc. Damir Kukić – dekan Filozofskog fakulteta, v.prof.dr.sc. Spahija Kozlić sa Pravnog fakulteta, doc.dr.sc. Alaudin Brkić – dekan i doc.dr.sc. Dženan Kulović sa Ekonomskog fakulteta.

Delegacija je prije zvaničnog prijema bila na kratkom sastanku dobrodošlice na Fakultetu za građevinu, arhitekturu i geodeziju Sveučilišta u Splitu, a koju je upriličio dekan prof.dr.sc. Boris Trogrlić.

Na zvaničnom prijemu održanom na Pomorskom fakultetu delegaciju Univerziteta iz Zenice su primili rektor Sveučilišta u Splitu prof.dr.sc. Šimun Anđelinović, te prof.dr.sc. Boris Maleš – prorektor za studente, studentski standard i studentski sport, prof.dr.sc. Branko Matulić – Prorektor za kvalitetu, kulturu i umjetnost, prof.dr.sc. Alen Soldo – Prorektor za znanost i međunarodnu suradnju i prof.dr.sc. Rosanda Mulić – Prorektorica za nastavu, te dekan Pomorskog fakulteta prof.dr.sc. Nikola Račić, dekan FGAG-a prof.dr.sc. Boris Trogrlić, dekan Filozofskog fakulteta prof.dr.sc. Aleksandar Jakir, prodekanica KTF-a izv. prof.dr.sc. Marina Trgo, prodekan Pravnog fakulteta doc.dr.sc. Matko Pajčić, te prodekan za poslovanje FESB-a prof. dr.sc. Vladan Papić.

Ovaj sastanak je upriličen kao uzvratna posjeta, a nakon posjete delegacije Univerziteta u Splitu našem Univerzitetu u Zenici u mjesecu septembru ove godine.

Nakon uvodnih riječi zadovoljstva predstavnika oba Univerziteta za ovaj susret i priliku za razvijanje dalje saradnje predstavnici fakulteta Univerziteta u Zenici su ukratko predstavili prisutnima: Fakultet za metalurgiju i metale, Mašinski fakultet, Politehnički fakultet, kao i Ekonomski, Filozofski i Pravni fakultet. Prezentirani su studijski programi, projekti, laboratorije, oprema, konferencije, časopisi, te drugi oblici aktivnosti fakulteta, ali i planovi za dalja djelovanja. Također, iskazan je i niz prijedloga na koji način bi se mogla ostvariti saradnja sa splitskim sveučilištem, odnosno njegovim fakultetima kao članicama.

Gosp. rektor prof. dr. sc. Šimun Anđelinović se zahvalio gostima iz Zenice na posjeti, te je i od strane prisutnih predstavnika Univerziteta u Splitu ukazano na određeni broj ideja za konkretnu saradnju sa fakultetima Univerziteta u Zenici kroz naučno-istraživačke projekte i konferencije, između ostalih oblika saradnje. Istaknuto je da bi na planiranoj Ljetnoj školi Sveučilišta u Splitu mogli sudjelovati i zenički profesori i studenti. Gosp. rektor prof. dr. sc. Šimun Anđelinović je naglasio da je Univerzitet u Zenici napredan univerzitet koji kao i splitski potencira sinergiju struke i nauke.

Nakon sastanka, dekan prof.dr.sc. Nikola Račić je zeničkoj delegaciji pokazao prostore Pomorskog fakulteta, te sofisticiranu opremu kojom se koriste u obuci studenata, a posebno pomorski i brodostrojarski simulator.

Također, od strane dekana i prodekanese Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici izvršena je kratka posjeta i Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogranje (FESB) Sveučilišta u Splitu, odnosno obilazak laboratorija za: CAD/CAM, obradu rezanjem, metalografska ispitivanja, mehanička ispitivanja, obradu deformisanjem i transportne sisteme. Obilazak sa prigodnim informacijama su upriličili prodekan prof.dr.sc. Vladan Papić, prof.dr.sc. Boženko Bilić, te doc.dr.sc. Sonja Jozić. U razgovoru sa gosp. dekanom prof.dr.sc. Svenom Gotovcem prepoznata su područja konkretne saradnje dva fakulteta. Pri obilasku laboratorija obavljen je i kratak susret sa studentima Sejmen Harisom i Karić Mustafom, koji u okviru projekta GREEN-TECH ERASMUS MUNDUS mobilnosti studenata borave cijelu akademsku godinu na FESB-u Sveučilišta u Splitu.

U okviru dvodnevne posjete izvršen je obilazak određenih arhitektonskih i kulturnih znamenitosti grada Splita.

Delegacija Univerziteta u Zenici, na čelu sa rektorom prof. dr. sc. Dževadom Zečićem se zahvaljuju gosp. rektoru prof. dr. sc. Šimunu Anđelinoviću i njegovim saradnicima na izuzetno ugodnom prijemu sa divnim druženjem i iznesenim konstruktivnim idejama i planovima za dalju zajedničku saradnju.

Arhive

Share This