+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Odlukom Senata br. 01-02-1-2982/16 od 28.09.2016. godine, a na prijedlog Unije studenata Univerziteta u Zenici, odobreno je organizovanje ispita za studente na način da studenti mogu prijaviti i i pristupiti polaganju samo jednog ispita, a koji nisu uspjeli položiti u toku redovnih ispitnih rokova u akademskoj 2015/2016. godini.

Studenti mogu prijaviti ispit u dane 29. i 30.09.2016 godine.

Popunjenu prijavu s indeksom studenti dostavljaju studentskoj službi.

Ispiti će biti organizovani od ponedjeljka 03.10. do srijede 05.10. iz razloga što obrada podataka i upis studenata treba biti obavljena do petka. Tačni termini polaganja ispita utvrdit će se nakon predanih prijava studenata i usaglašavanja sa predmetnim nastavnicima i saradnicima.

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This