+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Odbrana magistarskog rada ‘RAZVOJ EKSPERIMENTALNOG MODELA ZAVISNOSTI SOPSTVENE FREKVENCIJE OSCILOVANJA I SILE KOD AKSIJALNO OPTEREĆENIH GREDA’

by | nov 1, 2019 | Dešavanja

Dana 01.11.2019. godine naš kolega as. Amel Karić, dipl. inž.maš je odbranio magistarski rad pod nazivom ‘RAZVOJ EKSPERIMENTALNOG MODELA ZAVISNOSTI SOPSTVENE FREKVENCIJE OSCILOVANJA I SILE KOD AKSIJALNO OPTEREĆENIH GREDA’ pred Komisijom u sastavu: prof.dr.Dr.h.c. Sabahudin Ekinović – predsjednik Komisije, doc.dr. Alma Žiga – komentor i član, prof.dr. Elma Ekinović – mentor i član.

Izvršen je prikaz kvalitetnih istraživanja u datoj oblasti sa elementima teoretskog pristupa i dosadašnjih istraživanja raznih autora, analitičkog pristupa istraživanja, primjene planiranog eksperimenta, laboratorijskih ispitivanja korištenjem savremene mjerne opreme, te korištenjem numeričke analize.

Našem kolegi as. mr. Amelu Kariću, dipl.inž.maš. čestitamo i želimo dalji uspjeh u profesionalnom i privatnom dijelu života.

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This