+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba
  • 80 dostupnih stipendija u Holandiji

Na narednom linku nalazi se lista dostupnih stipendija za univerzitete širom Holandije: http://www.wemakescholars.com/scholarships.php?&country=131&keyword=netherlands&sort=deadline

  • Politecnico di Milano – 400 stipendija za Master studije

Politecnico di Milano“ nalazi se među 20 vodećih univerziteta u Evropi. Ima oko 40.000 upisanih studenata i preko 1000 profesora, te je najveći italijanski univerzitet za veliki broj tehničkih i prirodnih nauka, arhitekturu i dizajn. Od svog osnivanja 1863., “Politecnico di Milano” je baziran na kvalitetu i inovaciji nastave, što je rezultiralo uspostavljanjem čvrste saradnje sa svijetom ekonomije i privrede kroz razvoj eksperimentalnog istraživanja i transfer tehnologije. http://edukacija.posao.ba/index.php?user=e42e851e1665eb8918c6ca348cf3c7a3&act=viewPost&eduID=1958

  • Otvorene prijave za istraživačke stipendije Republike Austrije

Stipendije su dostupne za istraživanje na naučnoistraživačkim institucijama u Austriji (univerzitetima, Akademiji nauka, Nacionalnoj biblioteci, Nacionalnom arhivu). Bit će stipendirana istraživanja iz oblasti prirodnih, tehničkih i medicinskih nauka, agronomije te društvenih i humanističkih nauka, i umjetnosti.

http://studomat.ba/otvorene-prijave-za-istrazivacke-stipendije-republike-austrije/57003/

Arhive

Share This