+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Obavijest za imatrikulante

by | okt 26, 2018 | Obavještenja

UNIVERZITET UZENICI
MAŠINSKl FAKULTET
Broj: 03-100-005-913/18.
Dana, 23.10.2018. godine

OBAVIJEST

Obavještavaju se studenti imatrikuIanti trogodišnjeg i četverogodišnjeg studija Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici koji su upisali studij po Nastavnom planu i programu iz 2005./06. godine (četverogodišnji studij), odnosno po Nastavnom planu i programu iz 2006./2007. godine (trogodišnji studij), da su prema članu 205. stav 4. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) obavezni izvršiti obnovu završne godine studija u akademskoj 2018/2019. godini.

Nakon izvršene obnove upisa u završnu godinu studija studenti su obavezni polagati razliku predmeta između upisanih Nastavnih planova i programa i aktuelnih Nastavnih planova i programa.

Razlika predmeta između ranijih i aktuelnih nastavnih planova i programa utvrđena je odlukama Naučno-nastavnog vijeća o priznavanju položenih ispita, odluka broj: 03-200-001-655/17. od 13.09.2017. godine (vezano za Nastavni plan i program I ciklusa studija po konceptu studija 4+1+3) i odluka broj: 03-200-001-656/17 od 13.09.2017. godine (vezano za Nastavni plan i program I ciklusa po konceptu 3+2+3) koje su dostupne na uvid u Studentskoj službi Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Rok za upis (obnovu završne godine studija) je 01.11.2018. godine.

Studentima koji u naznačenom roku ne izvrše obnovu završne godine studija, saglasno članu 241. stav 1. tačka c) Statuta Univerziteta u Zenici, prestaje status studenta Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Zenica, 23.10.2018. godine

Obavijest (u PDF formatu)

Odluka NNV čeverogodišnji studij (u PDF formatu)

Odluka NNV trogodišnji studij (u PDF formatu)

Odluka NNV imatrikulanti (u PDF formatu)

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This