+387 (0)32 449120 mf@mf.unze.ba

Obavijest o početku nastave u ljetnom semestru

by | feb 26, 2021 | Obavještenja

O B A V I J E S T

Nastava u ljetnom semestru akademske 2020/2021. godine traje od 01.03.2021. godine, do 12.06.2021. godine, s tim da je 01.03.2021. godine zbog praznika Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine neradni dan, te nastava u ljetnom semestru 202/2021. godine zvanično počinje u utorak 02.03.2021. godine.

Shodno preporukama nadležnih organa u vezi sa spriječavanjem širenja pandemije uzrokovane corona virusom, te članom 5. Odluke Senata Univerziteta br. 01-02-5-3043/20 od 23.09.2020. godine i dopunom predmetne odluke br. 01-02-5-582/21. od 15.02.2021. godine u vezi sa utvrđivanjem i konkretizacijom realizacije nastave u ljetnom semestru akademske 2020/2021. godine, a nakon detaljne analize efekata dosadašnjih mjera na spriječavanju širenja pandemije i realizacije nastavnih i ispitnih aktivnosti, utvrđuju se slijedeći principi izvođenja nastave u ljetnom semestru 2020/2021. godine:

  • Nastavne aktivnosti (predavanja i vježbe) na svim godinama studija i svim studijskim programima I i II ciklusa studija će se realizirati najvećim dijelom primjenom IKT, odnosno online uz poštivanje rasporeda nastave što je više moguće.
  • Online realizacija nastavnih aktivnosti će se vršiti korištenjem Google platforme (G Suite for Education) sa Classroom, Google Meet i dr. aplikacijama.
  • Nastavnici mogu periodično zakazivati nastavne aktivnosti u objektima Fakulteta uz obezbjeđivanje prostornih i propisanih epidemioloških mjera, a s ciljem realizacije neophodnih nastavnih sadržaja prema NPP-u za postizanje izlaznih kompetencija  (praktične i laboratorijske vježbe, korištenje opreme, parcijalne provjere znanja i sl.).
  • O svim planiranim nastavnim aktivnostima u objektima Fakulteta nastavnici i saradnici prethodno trebaju upoznati Prodekana za nastavu i studentska pitanja.

Arhive

KONTAKT

Fakultetska 1, 72000 Zenica

Centrala: +387(32) 449120

Dekanat: +387(32) 449130

Fax: +387(32) 246612

mf@mf.unze.ba

LOKACIJA

MF Zenica

Share This